O zniesieniu pewnych restrykcji dla zaszczepionych przeciw Covid-19, zamknięciu hoteli i galerii handlowych, siłowni, klubów fitness i stoków narciarskich, zakazie wychodzenia z domu w noc sylwestrową i obowiązku kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski czytamy w projekcie rządowego rozporządzenia, opublikowanym dzisiaj na rządowych stronach. Zapisy projektu są bardzo ogólnikowe.

O zamknięciu hoteli i galerii handlowych

Projekt rządowego rozporządzenia przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowych obostrzeń dla usług hotelarskich i galerii handlowych. Zapisy w tej sprawie nie zostały jednak na razie sprecyzowane.

W opublikowanym projekcie czytamy jedynie, że przewiduje się "z uwagi na sytuację epidemiczną wprowadzenie dodatkowych obostrzeń m.in. w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz działalności tzw. galerii handlowych".

Przypomnijmy, w czwartek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia hotele będą zamknięte - również dla podróżujących służbowo.

Zamknięte mają być w tym czasie również galerie handlowe: na ich terenie otwarte będą mogły pozostać jedynie sklepy spożywcze, drogerie, apteki, sklepy z książkami i prasą oraz wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.

O zakazie wychodzenia z domu w sylwestra

W innym punkcie opublikowany dzisiaj dokument stwierdza, że przewidywane jest "wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w dniach: 31 grudnia 2020 r. i 1 stycznia 2021 r.".

Bardziej precyzyjny był w tej kwestii Adam Niedzielski: jak zapowiedział, od godziny 19:00 w sylwestra do 06:00 w Nowy Rok obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się.

Wyjątki, jak donosili dziennikarze RMF FM, dotyczyć będą drogi do i z pracy oraz sytuacji ważnej potrzeby życiowej.

O zamknięciu siłowni, klubów fitness i stoków narciarskich

Z opublikowanego na rządowych stronach projektu dowiadujemy się również, że obowiązywać będzie zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness - z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych.

Zakazem działalności objęte będą również: wesołe miasteczka i parki rozrywki, pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia i innych form rozrywki lub rekreacji organizowane w zamkniętej przestrzeni, a także "pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

"Zakaz ten dotyczy także działalności polegającej na obsłudze stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego (...)" - zaznacza dalej projekt.

Rozporządzenie ma także ograniczyć współzawodnictwo sportowe, zajęcia i wydarzenia sportowe wyłącznie do sportu zawodowego, prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy.

O obowiązku kwarantanny po przyjeździe do Polski

Projekt stwierdza także, że planowane jest wprowadzenie obowiązku odbycia kwarantanny "przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen".

Z zapowiedzi ministra zdrowia wiemy, że obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny dotyczył będzie tych, którzy dotrą do Polski transportem zorganizowanym - a więc np. samolotem czy autokarem. Ci, którzy przekroczą granicę własnym autem, nie będą musieli się kwarantannie poddawać.

O "bonusach" dla zaszczepionych

Zgodnie z projektem, przewiduje się zniesienie dla zaszczepionych przeciwko Covid-19 niektórych obostrzeń. Osoby takie będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich.

Nie będą również musiały trafiać na kwarantannę w przypadku kontaktu z osobą zakażoną albo po przekroczeniu granicy.

Brak kwarantanny dotyczyć ma także - jak stwierdza dalej projekt - ozdrowieńców: "tj. osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2".