U kobiet w ciąży zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 do powikłań dochodzi najczęściej, gdy zachorują na Covid-19 w ostatnim miesiącu przed porodem. Wskazują to najnowsze badania specjalistów ze Szkocji i Nowej Zelandii. Podkreślają oni, że najlepszą ochronę zapewniają szczepienia.

Badania prowadzone w ramach programu naukowego "Covid in Pregnancy Study" opublikowało pismo "Nature Medicine". Uczestniczyli w nich specjaliści wielu ośrodków, w tym uniwersytetów medycznych w Edynburgu, Glasgow i Aberdeen oraz Uniwersytetu Wellington w Nowej Zelandii. Objęto nimi 87 tys. kobiet będących w ciąży w okresie od grudnia 2020 r. do października 2021 r.

Wykazano, że w okresie ciąży na powikłania najbardziej narażone są kobiety, które zachorowały na Covid-19 28 dni przed porodem. W tym czasie występowały one wyraźnie częściej niż we wcześniejszych okresach ciąży i obejmowały również śmierć dziecka. Autorzy badania zaznaczają, że zdecydowana większość tych powikłań zdarzała się u kobiet, które nie zaszczepiły się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Lekarze podkreślają, że szczepienia mają kluczowe znaczenie

Według BBC News w Wielkiej Brytanii 98 proc. kobiet w ciąży leczonych na oddziałach intensywnej terapii z powodu Covid-19 nie było zaszczepionych. Lekarze namawiają do tych szczepień ciężarne. Z dostępnych danych wynika, że kobiety w ciąży rzadziej są zaszczepione aniżeli panie w wieku 18-44 lat, które w badanym okresie nie spodziewały się dziecka.

Dr Sarah Stoch, jedna z autorek badania, podkreśla, że szczepienie przeciwko Covid19 w okresie ciąży nie zwiększa ryzyko powikłań, natomiast zakażenie koronawirusem grozi nawet poważnymi komplikacjami. Szczepienie w okresie ciąży ma kluczowe znaczenie w ochronie zarówno matki, jak i dziecka przed śmiertelnymi powikłaniami - zaznacza.

Z badań publikowanych przez "Nature Medicine" wynika, że u kobiet zakażonych SARS-CoV-2 dochodziło do 23 zgonów dziecka na 1000 porodów. To prawie czterokrotnie częściej niż u kobiet oczekujących dziecka, które nie zostały zarażone lub były zaszczepione przeciwko Covid-19. W Szkocji w tej grupie kobiet było w badanym okresie 6 zgonów dziecka na 1000 porodów.

Te same obserwacje wykazały, że liczba powikłań u kobiet szczepionych w okresie ciąży jest taka sama, jak u tych kobiet, które nie zostały zakażone Covid-19. To dodatkowo argument - stwierdzają autorzy badania - przemawiający za tym, że szczepienia te w okresie ciąży są bezpieczne.

Szczepienie jest dla kobiet w ciąży najbardziej bezpieczną i skuteczną metodą ochrony przed Covdi-19, zarówno dla niej jak i jej dziecka - podkreśla dr Rachael Wood z Public Health Scotland.