Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny odrzuciła propozycję Senatu, by bonem turystycznym objąć emerytów i rencistów. Poparła natomiast senackie poprawki, zgodnie z którymi bonem objęte zostaną dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 złotych.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm 19 czerwca ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, zgłosił do jej tekstu 65 poprawek: doprecyzowujących, legislacyjnych i merytorycznych. We wtorek sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała część z nich.

Posłowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem poprawek, zgodnie z którymi bonem turystycznym objęte zostaną dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 złotych.

"To jest trafna poprawka (...). Była popierana przez prezydenta w toku prac w Senacie i była popierana przez rząd" - powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha.

Komisja odrzuciła natomiast poprawkę, o której przyjęcie apelował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców: chodziło o rozszerzenie definicji imprezy turystycznej, którą można sfinansować bonem turystycznym. Gdyby ta poprawka Senatu została wprowadzona, ze środków bonu można byłoby sfinansować nie tylko zorganizowaną wycieczkę, ale także pojedynczą usługę turystyczną jak np. zamówienie przewodnika czy wynajęcie kajaka.

Posłowie odrzucili również propozycję Senatu, by bonem objąć także emerytów i rencistów.

Bon turystyczny: Dla kogo i na jakie wydatki?

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem ustawy - której celem ma być m.in. wsparcie branży turystycznej, szczególnie mocno dotkniętej przez pandemię koronawirusa - bon turystyczny będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Świadczenie w formie bonu - w wysokości 500 złotych - przysługiwać będzie niezależnie od poziomu dochodów osobom pobierającym 500+ oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie wyniesie 1000 złotych.

Bon nie będzie miał formy gotówkowej, a cyfrową: środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Płacić nim będzie można wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.

Według Ministerstwa Rozwoju, z bonu skorzysta około 6,5 mln dzieci w wieku do 18 lat, a wartość pomocy sięgać będzie 3,5 mld złotych.