Ministerstwo kultury opublikowało na swojej stronie internetowej pięć instrukcji dla polskiej delegacji, która w 2008 i 2009 roku brała udział w negocjacjach w sprawie kontrowersyjnej umowy ACTA. Ujawnienie dokumentów zapowiedział podczas poniedziałkowej debaty na temat ACTA premier Donald Tusk.

Zobacz również:

W instrukcji z 28 maja 2008 roku napisano, że traktat ustanawiałby "złote zasady" przestrzegania praw własności intelektualnej i promował ich wdrażanie. Wskazano przy tym między innymi, że zakres praw, do których stosowane miałyby być środki karne, nie powinien wykraczać poza uregulowania porozumienia TRIPS (prawa autorskie, prawa pokrewne, znaki towarowe), a w szczególności nie powinny mieć one zastosowania do praw z patentu.

W instrukcji na specjalne spotkanie ekspertów ds. własności intelektualnej 3 grudnia 2008 roku napisano, że strona polska zgłosiła uwagi do rozdziałów porozumienia ACTA dotyczących przepisów cywilnych i karnych. Według dokumentu, domagano się m.in. aby w procedurze cywilnej decyzja co do wydania zarządzenia tymczasowego przeciwko osobie naruszającej prawa własności intelektualnej była pozostawiona sądowi. Polska - w świetle tej instrukcji - domagała się też doprecyzowania zakresu pojęcia przestępstw popełnianych na "skalę handlową". Jak podkreślono, Polska uważa, że przepisy te nie powinny określać szczegółowo procedur, ani środków karnych - wystarczające jest zobowiązanie do stosowania środków "proporcjonalnych, skutecznych i odstraszających".

Z kolei w instrukcji na posiedzenie Komitetu w dniu 24 lipca 2009 roku polskiej delegacji zlecono zapoznanie się ze sprawozdaniem z poprzedniej rundy negocjacji, w szczególności z dokładnymi ustaleniami dotyczącymi zakresu informacji, jaki może być udostępniany zainteresowanym podmiotom społecznym.

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami pomiędzy negocjującymi stronami, projekty poszczególnych rozdziałów nie powinny być udostępniane poza kręgi administracji publicznej. Uniemożliwia to przeprowadzenie konsultacji społecznych tych dokumentów. Może także spowodować niejasności w przypadku ewentualnego pojawienia się wniosku o ich udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - czytamy w instrukcji.

Ujawnienie instrukcji zapowiedział premier Donald Tusk podczas poniedziałkowej debaty na temat ACTA. Dostępu do wszystkich dokumentów związanych z negocjacjami prowadzonymi przez polski rząd w tej sprawie domagały się organizacje pozarządowe zajmujące się obroną wolności w internecie, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, fundacje Panoptykon i Nowoczesna Polska. Ich zdaniem, ujawnienie stanowiska negocjacyjnego to warunek toczenia dalszej debaty na temat ACTA.

Polska, wraz z 21 państwami Unii - z wyjątkiem Cypru, Estonii, Słowacji, Niemiec i Holandii, podpisała umowę ACTA 26 stycznia. Umowa dotyczy ochrony własności intelektualnej, także w internecie. Treść umowy i brak konsultacji nad jej projektem wywołały liczne protesty internautów i ataki na strony internetowe urzędów państwowych. W piątek premier zdecydował o zawieszeniu procesu ratyfikacji ACTA co najmniej do końca roku. Podczas poniedziałkowej debaty oświadczył zaś, że najpóźniej w maju rząd przygotuje ocenę, czy umowa niesie poważne zagrożenie dla wolności w internecie.