Uszczelnienie granic Unii Europejskiej i zmiana formy pomocy uchodźcom z Azji i Afryki - to główne postulaty ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. W Warszawie spotkali się dziś szefowie resortów Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Uszczelnienie granic Unii Europejskiej i zmiana formy pomocy uchodźcom z Azji i Afryki - to główne postulaty ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. W Warszawie spotkali się dziś szefowie resortów Polski, Węgier, Czech i Słowacji.
Uchodźcy /Srdjan Ilic /PAP/EPA

Ministrowie skrytykowali obecny system pomocy uchodźcom. W zamian chcą, żeby migranci nie musieli przyjeżdżać do Europy. Pomoc miałaby być im dostarczana w krajach, do których już dotarli. 

(...) a więc w Libanie, w Jordanii, w Turcji, zaproponowałem w imieniu polskiego rządu, żeby taka działalność - bo przecież z osobna nasze państwa taką działalność prowadzą - była koordynowana - mówi Błaszczak. 

Jak dodaje minister spraw wewnętrznych, państwa Grupy Wyszehradzkiej są zgodne, że należy wzmocnić granice Unii Europejskiej:

My jesteśmy aktywni jeśli chodzi o uszczelnianie granicy macedońsko-greckiej, bułgarsko-tureckiej, zadeklarowałem gotowośc wsparcia naszych przyjaciół Węgrów - podkreśla. 

Wszędzie tam już są - lub niebawem pojawią się - polscy strażnicy graniczni.

Grupa Wyszehradzka to najważniejsze ugrupowanie współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Współpraca w ramach V4 nie ma charakteru instytucjonalnego i opiera się na konsultacjach w ramach cyklicznych spotkań na różnych szczeblach politycznych, w tym głównie prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych.

(mal)