Uchodźcy skarżą nasz kraj do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Skargę złożyły trzy rodziny z Czeczenii, które nie zostały wpuszczone do Polski na przejściu granicznym w Terespolu.

Uchodźcy skarżą się, że uniemożliwiono im złożenie wniosków o udzielenie w Polsce azylu, chociaż próbowali kilkukrotnie i powoływali się na zagrożenie prześladowaniami w Czeczenii. Mieli to utrudniać strażnicy graniczni. Ponadto uchodźcy zostali odesłani na Białoruś, mimo że już wcześniej Europejski Trybunał nakazał polskim władzom, by w przypadku tych osób tego nie robić. 

Tam jest wskazane w skardze, że doszło do bezprawnego zawrócenia cudzoziemców z powrotem na Białoruś - powiedział w rozmowie z RMF FM Jacek Białas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Trybunał poprosił o wyjaśnienia polski rząd. Gdy je dostanie, odbędzie się rozprawa i zostanie wydany wyrok. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz straż graniczna informują tylko, że przekazały sprawę pełnomocnikowi MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

(mal)