Rośnie mur na granicy chorwacko-węgierskiej w miejscowości Beremend. Budowla ma się stać dodatkową przeszkodą dla uchodźców z Chorwacji, przez którą wiedzie szlak emigrantów w drodze do Europy Zachodniej. Mur będzie przedłużeniem wzmocnionego ogrodzenia, którego budowa już zakończyła się na granicy z Serbią.