Utworzenie Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego, Karty Praw Kobiet czy zadbanie o prawa pracownicze - to jedne z wielu postulatów Lewicy, które zaprezentowano podczas konwencji, związanej z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Wiceminister kultury, liderka listy Lewicy w wyborach do PE w woj. wielkopolskim Joanna Scheuring-Wielgus wskazała m.in. na potrzebę skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo, przy zachowaniu płac. Proponujemy Europejski Pakiet Pracowniczy, który poprawi sytuację ciężko pracujących Europejczyków i uczyni dobre praktyki wspólnymi dla całej UE - powiedziała.

Wśród założeń pakietu wymieniła ustalenie europejskiej płacy minimalnej, jawność płac, ochronę pracowników przed mobbingiem oraz prawo do bycia offline, "bo nie można oczekiwać od pracownika odbierania maili i telefonów po godzinach pracy".

Ponadto Lewica chce rozwiązać problem luki płacowej. Luka płacowa między kobietami i mężczyznami wynosi obecnie 13 proc. To oznacza, że na każde euro zarobione przez mężczyznę, kobieta pracująca na takim samym stanowisku otrzymuje 87 eurocentów - podkreśliła Scheuring-Wielgus.

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie kryzysu mieszkaniowego. Rozwiązaniem ma być - jak przekonywał - Europejski Fundusz Mieszkaniowy, w ramach którego Lewica chce przeznaczyć 100 mld euro na budowę tanich mieszkań na wynajem. Polska miałaby otrzymać w ramach tego funduszu 10 mld euro na budowę 100 tys. mieszkań.

Europoseł Marek Belka, który otwiera listę Lewicy w woj. łódzkim, mówił o konieczności zlikwidowania zasady jednomyślności w przyszłej kadencji PE. Postulat ten formacja zapowiadała wcześniej na konferencjach prasowych. Natomiast wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, który jest "jedynką" w woj. dolnośląskim i opolskim, ogłosił "demokratyczną piątkę dla Europy", w ramach której Lewica chce rozszerzenia uprawnień PE m.in. o inicjatywę ustawodawczą.

Kolejny postulat omówiła wiemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Projekt Karty Praw Kobiet UE to - jak mówiła - rozwiązanie, które zagwarantuje każdej Europejce dostęp do darmowej aborcji do 12. tygodnia życia, badań prenatalnych, godnej opieki okołoporodowej czy ochronę przed przemocą.

Lewica chce zakazu bezpłatnych praktyk i staży

Musimy powołać na poziomie europejskim Rzecznika Praw Zwierząt, on powinien zająć się dobrostanem zwierząt - stwierdził zaś europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń, który otwiera listę w okręgu mazowieckim. Ponadto europoseł mówił o konieczności dekryminalizacji marihuany, likwidacji Funduszu Kościelnego czy wyprowadzeniu lekcji religii ze szkół.

Liderka podkarpackiej listy Lewicy Wiktoria Barańska przedstawiła kolejne postulaty - zakaz bezpłatnych praktyk i staży, wybudowanie nowych i remont istniejących akademików, a także wprowadzenie darmowych podróży koleją, "żeby młode osoby miały szansę na rozwój i zyskanie szerszej perspektywy".

W programie znalazły się również kwestie związane z transformacją energetyczną, opieką nad seniorami oraz budową żłobków i równością małżeńską.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy będą wybierać 53 posłów.