Egzamin maturalny z języka angielskiego uczniowie będą zdawać 6 maja. RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna" pomaga w przygotowaniu się do przyszłorocznych egzaminów. Dziennik zamieścił już przykładowe testy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Egzamin maturalny w zmienionej formule jest przeprowadzany od 2005 roku.

Zdaje się go z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki (od 2010 roku), języka mniejszości narodowej (tylko dla uczniów szkół lub oddziałów z nauczaniem tego języka) i wybranego języka obcego nowożytnego, a także dodatkowych przedmiotów (maksymalnie sześć).

Wszystkie egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej, a język polski, języki mniejszości narodowych oraz języki obce nowożytne dodatkowo ustnie.

Termin główny egzaminu maturalnego przypada od 4 do 22 maja 2020 roku.

Sprawdź wszystkie terminy egzaminów maturalnych 2020.

Zestawy przykładowych zadań maturalnych z odpowiedziami

W poniedziałek 28 października w dzienniku mogliście znaleźć przykładowy test z języka polskiego. 

We wtorek 29 października "Dziennik Gazeta Prawna" opublikowała przykładowy arkusz egzaminu z matematyki. 

Na koniec akcji - w środę 30 października - w "DGP" znalazł się arkusz z języka angielskiego.