Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie ustawy o zmianach w systemie OFE - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Bronisław Komorowski podpisał ustawę 27 grudnia. Już wtedy zapowiedział, że w trybie kontroli następczej odeśle ją do TK.

Jak podkreśliła kancelaria Bronisława Komorowskiego, "prace nad projektem wykazały rozbieżność poglądów doktryny prawa, co w tak ważnym dla obywateli obszarze musi zostać jednoznacznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny".

Prezydent chce, by TK zbadał "zgodność z konstytucją niektórych przepisów ustawy". W szczególności zwrócił się o poddanie kontroli regulacji dotyczących: zakazu inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa, nakazu inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu z inwestycji oraz zakazu reklamy OFE i kary za jej naruszenie - wyjaśnili współpracownicy Bronisława Komorowskiego.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że prezydent zaskarżył poszczególne regulacje ustawy ze względu "na wątpliwości co do ich zgodności z następującymi zasadami konstytucyjnymi: zaufania do państwa i stanowionego prawa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony interesów w toku, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji".

Jednocześnie we wniosku prezydent RP sygnalizuje Trybunałowi istniejącą w środowisku prawniczym znaczącą rozbieżność poglądów co do statusu składek odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych oraz nagromadzonych w OFE - wskazała prezydencka kancelaria.

Podpis dla zabezpieczenia finansów publicznych

Prezydent podpisał ustawę 27 grudnia. Oficjalny powód to bezpieczeństwo finansów publicznych. Rząd od kilku miesięcy straszył, że bez wprowadzenia zmian w OFE będzie musiał podnieść wydatki i ograniczyć inwestycje. Nieoficjalnie, weto lub skierowanie ustawy do TK bez podpisania oznaczałoby otwarty konflikt z rządem.

Prezydent podpisując ustawę, ważył różne racje konstytucyjne: z jednej strony kwestie zrównoważonego budżetu, który jest konstytucyjną wartością, z drugiej strony te wszystkie zasady konstytucyjne, które ostatnio były bardzo szeroko omawiane przez prawników - tłumaczył wtedy decyzję Komorowskiego minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łaszkiewicz.

Zdecydujemy, co stanie się z częścią naszej składki

Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. W te papiery, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, OFE nie będą mogły już inwestować.

Ponadto przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE mają być stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.

(MRod)