​Każdy uczeń ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy. Aby to zrobić, musi się jednak udać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, pod którą podlega szkoła, do której uczęszczał. Warto zaznaczyć, że na wgląd do pracy egzaminacyjnej mamy tylko pół roku od dnia wydania zaświadczenia o wynikach.

​Każdy uczeń ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy. Aby to zrobić, musi się jednak udać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, pod którą podlega szkoła, do której uczęszczał. Warto zaznaczyć, że na wgląd do pracy egzaminacyjnej mamy tylko pół roku od dnia wydania zaświadczenia o wynikach.
Egzamin gimnazjalny 2017 - arkusze egzaminacyjne. /Darek Delmanowicz /PAP

Jeżeli uczeń chce skorzystać z możliwości wglądu do swoich prac z egzaminu gimnazjalnego, musi złożyć wniosek do dyrektora OKE, który po jego rozpatrzeniu wyznacza termin, kiedy praca może zostać udostępniona.

Uczeń może zrobić zdjęcia swojej pracy z wykorzystaniem telefonu komórkowego, jednakże jej kserowanie jest już zabronione.

Jeżeli uczeń ma zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów przyznanych przez egzaminatora, zgłasza to Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, która wyjaśnia wątpliwości w terminie 7 dni. Liczba punktów może być podwyższona, ale nie może być zmniejszona od tej, którą uczeń poznał 16 czerwca, nawet jeśli wykazano błąd w obliczeniach egzaminatora.

W sytuacji wszelkich zmian wydawane jest nowe zaświadczenie o wynikach.

Sprawdź arkusze i odpowiedzi jeszcze raz!

>>> ZOBACZ ARKUSZ I ROZWIĄZANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO <<<

>>> ZOBACZ ARKUSZ I ROZWIĄZANIA Z HISTORII I WOS-U <<<

>>> ZOBACZ ARKUSZ I ROZWIĄZANIA Z CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ <<<

>>> ZOBACZ ARKUSZ I ROZWIĄZANIA Z MATEMATYKI <<<

>>> ZOBACZ ARKUSZ I ROZWIĄZANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM <<<

>>> ZOBACZ ARKUSZ I ROZWIĄZANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM <<<

>>> ZOBACZ ARKUSZ I ROZWIĄZANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM <<<

(łł)