62 procent z języka polskiego, 48 procent z matematyki - tyle punktów uzyskali średnio uczniowie podczas tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Dane opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Od północy uczniowie mogą sprawdzać, jaki uzyskali wynik.

Z danych opublikowanych przez CKE wynika, że w części humanistycznej w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści uzyskali średnio 64 procent punktów, zaś w przypadku przedmiotów przyrodniczych w części matematyczno-przyrodniczej średnia wyniosła 50 procent.

W przypadku języków obcych najlepiej wypadł egzamin z włoskiego na poziomie rozszerzonym - gimnazjaliści uzyskali średnio 77 procent punktów. Niemal równie dobrze poradzili sobie z językiem francuskim - zarówno na poziomie podstawowym (74 procent), jak i rozszerzonym (75 procent).

Na tym tle nie najlepiej prezentują się wyniki z egzaminu z języka angielskiego, który zdawało najwięcej uczniów. Średni wynik w przypadku poziomu podstawowego to 67 procent, a rozszerzonego - 48 procent.

Zdecydowanie najsłabiej wypadły natomiast egzaminy z rozszerzonego niemieckiego - średni wynik w tym przypadku to zaledwie 41 procent - oraz rozszerzonego rosyjskiego - 42 procent.

(edbie)