Porażka rządu Theresy May ws. Brexitu. Izba Lordów uchwaliła właśnie sprzeczną z planami May poprawkę do forsowanej przez rząd ustawy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej: opowiedziała się mianowicie za utrzymaniem unii celnej z UE.

Theresa May stoi na stanowisku, że po zakończeniu członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE w marcu przyszłego roku opuści ono unijny rynek i unijną strefę celną, uzyskując przez to możliwość zawierania własnych umów z zagranicznymi partnerami handlowymi.

Reprezentujący różne partie lordowie sprzeciwili się temu scenariuszowi. Większością głosów 348 do 225 uzupełnili ustawę o Brexicie o wymóg przedstawienia przez ministrów do końca października informacji o ich wysiłkach na rzecz zachowania unii celnej.

W poprawce brakuje jednak konkretnego zapisu o konieczności uzgodnienia takiej unii. Dlatego też orędownicy Brexitu uważają, że w całej sprawie chodzi wyłącznie o zachęcenie prounijnych członków Izby Gmin, by zwarli szeregi, starając się odwieść May od jej planów.

Jak komentuje Reuters, to pierwsza z kilku spodziewanych porażek rządu w Izbie Lordów przy procedowaniu tam w ciągu najbliższych tygodni ustawy o Brexicie.

Uzupełniona poprawkami izby wyższej ustawa wróci następnie do Izby Gmin, a stanie się to zapewne już w przyszłym miesiącu.

Dokument będzie mógł wejść w życie dopiero po uzgodnieniu przez obie izby jego ostatecznego brzmienia.


(e)