Rozpoczęły się prace na łódzkim odcinku autostrady A1. Roboty związane są z odnowieniem oznakowania poziomego na jezdni i obejmą całą jej szerokość.

Pierwszy etap robót obejmuje 14-kilometrowy odcinek jezdni wschodniej, w kierunku Gdańska, między węzłami Łódź Wschód  i Łódź Północ. Przeprowadzone zostaną tzw. prace szybko postępujące, które obejmą całą szerokość jezdni. Dla zachowania możliwości przejazdu, prace będą prowadzone raz na prawej, raz na lewej stronie jezdni.

Początek robót zaplanowano na godzinę 8.00, a zakończenie w granicach godziny 16.00. Prace na wschodniej jezdni potrwają do 7 listopada, z wyjątkiem dwóch dni: 31.10 i 01.11.

Z przyczyn technologicznych (temperatura i wilgotność) prace muszą być wykonywane w ciągu dnia. Terminy mogą ulec zmianie, gdyby doszło do załamania pogody.

Jak ominąć utrudnienia?

W trakcie prac prowadzonych na jezdni w kierunku Gdańska będzie kilka możliwości ominięcia newralgicznego miejsca.

Jadący z Wrocławia w kierunku Warszawy mają dwie opcje:

  • Na węźle Róża (S8/S14) zjechać na drogę S14, dojechać do węzła Emilia, tam zjechać na autostradę A2 i kontynuować podróż w kierunku stolicy (lub Gdańska).
  • Dojechać do węzła Łódź Południe (S8/A1), tam zjechać na autostradę A1 w stronę Katowic, dotrzeć do węzła Piotrków Trybunalski Zachód (A1/S8), tam zjechać na drogę S8 i stąd podążać bezpośrednio do Warszawy.
  • Jadąc autostradą A1 ze Śląska w kierunku Poznania należy na węźle Łódź Południe skręcić na trasę S8 w kierunku Wrocławia, a następnie zjechać na S14 na węźle Róża. Dalej po dojechaniu do węzła Emilia zjechać na autostradę A2 i kontynuować przejazd do Poznania.

Analogicznie dla relacji Poznań - Katowice.

Prace w przeciwnym kierunku

Po zakończeniu prac na jezdni w kierunku Gdańska odnowa oznakowania rozpocznie się na tym samym odcinku (węzeł Łódź Północ węzeł Łódź Wschód) na jezdni zachodniej, prowadzącej w stronę Katowic.

Prace powinny rozpocząć się ok. 6 listopada i zakończyć w połowie miesiąca. Będą one realizowane w identycznym trybie, jak wcześniej na jezdni wschodniej (naprzemiennie raz prawa, raz lewa strona jezdni).

W tym przypadku również istnieje kilka możliwości ominięcia odcinka, na którym prowadzone są prace, a tym samym uniknięcia opóźnień w podróży.

  • Jadący od strony Poznania (A2) w kierunku Katowic (A1) powinni z autostrady A2 zjechać na węźle Emilia (A2/S14) na drogę ekspresową S14, dojechać do węzła Róża (S14/S8), tam zjechać na drogę S8 w kierunku Warszawy, i po dotarciu do węzła Łódź Południe (S8/A1), skręcić na autostradę A1 i kontynuować podróż na południe.
  • Jadący z Warszawy w kierunku Katowic powinni wybierać przejazd drogą S8 na kierunku Warszawa-Piotrków Trybunalski i dalej autostradą A1 w stronę Katowic. Alternatywą może być przejazd autostradą A2 do węzła Emilia i analogicznie, jak w przypadku jadących z Poznania na południe, (trasami: S14 i S8 do węzła Łódź Południe), skąd można kontynuować przejazd w kierunku Katowic. To jednak będzie wymagało przejechania ok. 50 dodatkowych kilometrów.
  • Również jadący z Gdańska na południe, chcąc uniknąć koniecznych zatrzymań, mogą skorzystać z tej propozycji objazdu. (Na węźle Łódź Północ zjechać na A2 na Poznań i dalej od węzła Emilia przejechać S14 do węzła Róża, następnie - S8 do węzła Łódź Południe, skąd można kontynuować podróż autostradą A1 w kierunku Katowic.

Na wszystkich trasach dojazdowych do miejsc, na których prowadzone są prace, zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty.