Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym. Na te słowa wierni na całym świecie czekali ponad 6 lat. We mszy na placu św. Piotra uczestniczyło 1,5 miliona ludzi, w tym kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków. Święto papieża - Polaka będzie obchodzone 22 października każdego roku.

O godzinie 10.37 Benedykt XVI wygłosił po łacinie formułę beatyfikacji. "Spełniając pragnienie naszego brata Agostino kardynała Valliniego, naszego wikariusza generalnego dla diecezji Rzymu, wielu innych braci w episkopacie oraz licznych wiernych, po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Kardynał Vallini, który przedstawił sylwetkę Jana Pawła II, podziękował papieżowi za beatyfikację Jana Pawła II: "Ojcze Święty, wikariusz generalny Waszej Świątobliwości dla diecezji Rzymu dziękuje Waszej Świątobliwości za to, że ogłosił dzisiaj błogosławionym Czcigodnego Sługę Bożego Jana Pawła II, papieża".

Z chwilą ogłoszenia przez Benedykta XVI Jana Pawła II błogosławionym i odsłonięcia jego portretu na fasadzie bazyliki świętego ludzie zgromadzeni na placu zaczęli płakać ze wzruszenia. Był to najbardziej poruszający moment mszy beatyfikacyjnej. Polski fotograf mieszkający w Wiecznym Mieście wykonał zdjęcie 19 lutego 1989 roku podczas wizyty papieża w jednej z rzymskich parafii.

Relikwie z ampułką krwi Jana Pawła II przyniosły dwie zakonnice, których życie jest w szczególny sposób związane z polskim papieżem. Siostra Tobiana Sobótka pracowała w papieskim apartamencie i towarzyszyła Janowi Pawłowi II do ostatnich chwil jego życia, a także francuska zakonnica Marie Simon-Pierre ze zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego. Jej niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia nagłe wyzdrowienie z zaawansowanej choroby Parkinsona w czerwcu 2005 roku, dwa miesiące po śmierci papieża, uznano za cud, przypisywany jego wstawiennictwu.

Chciałem, żeby beatyfikacja Jana Pawła II była szybka

Już sześć lat minęło od dnia, w którym zebraliśmy się na tym placu, aby celebrować pogrzeb papieża Jana Pawła II. Ból utraty był głęboki, ale jeszcze większe było poczucie jakiejś ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały świat: łaski, która była owocem całego życia mojego ukochanego poprzednika, a szczególnie jego świadectwa w cierpieniu. Już tamtego dnia czuliśmy unosząca się woń świętości, a Lud Boży na różne sposoby okazywał swoją cześć dla Jana Pawła II - powiedział Benedykt XVI w wygłoszonej homilii.

Dlatego chciałem, aby - przy koniecznym poszanowaniu prawa Kościoła - jego proces beatyfikacyjny przebiegał w sposób możliwie najszybszy. I oto nadszedł oczekiwany dzień; przyszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu: Jan Paweł II jest błogosławiony - dodał papież. Benedykt XVI przytoczył także fragment testamentu swego poprzednika.

Benedykt XVI wygłosił także kilka słów po Polsku. Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn Narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności.

Homilię zakończyły osobiste wspomnienia Josepha Ratzingera: Chciałbym na koniec podziękować Bogu za osobiste doświadczenie długoletniej współpracy z papieżem, Janem Pawłem II. Już wcześniej miałem możliwość poznania i docenienia jego osoby, lecz od 1982 roku, gdy wezwał mnie do Rzymu na prefekta Kongregacji Nauki Wiary, przez kolejne 23 lata mogłem być przy nim i coraz bardziej go podziwiać. Moja posługa była wspierana jego głęboką duchowością i bogactwem jego intuicji. Zawsze uderzał mnie i budował przykład jego modlitwy.

Na zakończenie mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła II na placu świętego Piotra Benedykt XVI odmówił modlitwę Regina coeli. W kilku językach pozdrowił także uczestników liturgii.

W Rzymie są specjalni wysłannicy RMF FM Barbara Zielińska i Mariusz Piekarski. Nasi reporterzy relacjonowali także uroczystości w Wadowicach, Krakowie i Warszawie. Zapraszamy do słuchania Faktów RMF FM i polecamy specjalny raport poświęcony beatyfikacji Jana Pawła II.