"Jeżeli potwierdzą się informacje dotyczące nałożonych przez unijny trybunał środków tymczasowych, to wydaje się, że konieczna będzie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym" - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Zawieszenie przepisów dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, i przywrócenie do pracy tych przesuniętych już w stan spoczynku - na warunkach, jakie obowiązywały przed wejściem w życie nowej ustawy o SN, oraz wstrzymanie mianowań na miejsca tych sędziów – to według naszych ustaleń - treść postanowienia zabezpieczającego, wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze skargą Komisji Europejskiej na Polskę.

Jeżeli mówimy o tym, że pan prezydent - tak przynajmniej wynika z tych przekazów medialnych - nie może powołać I prezesa Sądu Najwyższego, przypominam nie uczynił tego do tej pory, jeżeli nie może powoływać sędziów na miejsce tych, którzy odeszli w stan spoczynku, to wydaje się, że trzeba jakieś decyzje podjąć i powinien je podejmować polski rząd. Być może jedną z takich decyzji mogłaby być decyzja o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym  - powiedział reporterowi RMF FM rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Dopytywany przez naszego dziennikarza dodał, nowelizacja ta miałaby zmierzać do na przykład przywrócenia poprzedniego stanu prawnego.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że kancelaria czeka na oficjalne dokumenty w tej sprawie.

24 września Komisja Europejska poinformowała, że unijni komisarze podjęli decyzję o skierowaniu do TSUE skargi przeciwko Polsce w związku z zapisami znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym.

KE wnioskowała równocześnie o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym i o wydanie przez Trybunał tymczasowej decyzji zabezpieczającej - tak, aby do czasu wydania przez TSUE ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o SN pozostały zawieszone.


Teraz Trybunał w Luksemburgu przychylił się do wniosku KE: wydał postanowienie zabezpieczające, w którym - jak nieoficjalnie ustalił Tomasz Skory - zdecydował o zawieszeniu przepisów dotyczących stanu spoczynku najstarszych sędziów Sądu Najwyższego i przywróceniu ich do pracy na warunkach, obowiązujących przed wejściem w życie zawieszonych przepisów oraz o wstrzymaniu mianowań na miejsca tych sędziów.

W postanowieniu TSUE znalazł się również ustęp poświęcony zakazowi powoływania w miejsce prof. Małgorzaty Gersdorf nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jak i mianowania osoby pełniącej jego obowiązki.

Postanowienie zabezpieczające Trybunału odpowiada dokładnie oczekiwaniom skarżącej Polskę Komisji Europejskiej.

Dla Warszawy oznacza natomiast konieczność zastosowania się do decyzji Trybunału albo narażenie się na użycie przez Trybunał środków wymuszających posłuszeństwo.

Warszawa została zobowiązana do składania comiesięcznych raportów z realizacji postanowienia o środkach tymczasowych.

(j.)