Pierwszą osobą kierującą Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego będzie prawdopodobnie prof. Jan Majchrowski. Politolog i konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego jest najstarszym z rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa 12 kandydatów do pracy w tej izbie.

Pierwszą osobą kierującą Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego będzie prawdopodobnie prof. Jan Majchrowski. Politolog i konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego jest najstarszym z rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa 12 kandydatów do pracy w tej izbie.
Prof. Jan Majchrowski / Rafał Guz /PAP

Sędziego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej wybierze Prezydent spośród 3 kandydatów, wskazanych przez zgromadzenie jej sędziów. Do czasu, aż to nastąpi, stosowany będzie jednak art. 130 ustawy o Sądzie Najwyższym: Do dnia powołania Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej obowiązki tego prezesa wykonuje najstarszy wiekiem sędzia powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej.

Profesor Majchrowski ma 54 lata, wszyscy pozostali są od niego młodsi. Jeśli więc tylko Prezydent go do SN powoła - do czasu wyboru Prezesa Izby Dyscyplinarnej będzie nią kierował właśnie on. On również zwoła zgromadzenie, które dokona wyboru kandydatów na Prezesa Izby.

Sam profesor konsekwentnie nie komentuje swojej sytuacji; Odmówię, ponieważ jestem przedmiotem tej procedury. Uważam, że to byłoby bardzo niewskazane - powiedział nam Jan Majchrowski.

Kim jest Jan Majchrowski?


Profesor Jan Majchrowski jest politologiem i konstytucjonalistą. W 2106 został szefem zespołu, powołanego przez marszałka Kuchcińskiego do kompleksowego rozwiązania problemów Trybunału Konstytucyjnego. W czasie rządów AWS był także wojewodą lubuskim.