Naczelny Sąd Administracyjny przesłał do unijnego Trybunału Sprawiedliwości informację o wykonaniu zabezpieczenia, zarządzonego postanowieniem z 19 października.

Trybunał zarządził wtedy zawieszenie przepisów, odsyłających w stan spoczynku najstarszych sędziów. NSA dotyczą te same przepisy, co Sądu Najwyższego - w wyniku postanowienia  - do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wróciło 14 sędziów.

Oto treść pisma prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Marka Zirka-Sadowskiego.

Wcześniej Prof. Małgorzata Gersdorf jako I prezes SN przesłała do Komisji Europejskiej informację o środkach podjętych w Sądzie Najwyższym w celu pełnego zastosowania się do postanowienia TSUE o tzw. środkach tymczasowych.

Zobacz pismo, które Małgorzata Gersdorf skierowała do KE.


(nm)