Do Krajowej Rady Sądownictwa - od wtorku - nie zgłosił się żaden kandydat w kolejnym naborze na sędziów Sądu Najwyższego - ustalił reporter RMF FM. Chodzi o kolejne obwieszczenie prezydenta o 11 wakatach.

Potencjalni kandydaci mają jeszcze 24 dni na zgłoszenie do KRS - termin mija 27 września.

Według obwieszczenia chodzi o zamiar powołania trzech sędziów w Izbie Karnej i po czterech w izbach: Cywilnej i Pracy - w tym na miejsce zajmowane przez Małgorzatę Gersdorf, która uznawana jest przez obecny Sąd Najwyższy za pierwszego prezesa tej instytucji.  Dlatego - według wielu środowisk prawniczych - ten nabór może doprowadzić do wyłonienia dublera.

Podczas posiedzenia KRS zakończonego w ub. tygodniu, Rada podjęła cztery uchwały o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosków o powołanie łącznie 40 wskazanych osób na sędziów Sądu Najwyższego. Rada wyłoniła: 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej, 12 kandydatów na stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej (w tej izbie cztery wakaty pozostały nieobsadzone) i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

(mpw)