Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę o odwołaniu ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie adw. Sławomira Zdunka - poinformowało biuro prasowe ORA w Warszawie. Rada uważa, że kandydując do Sądu Najwyższego adwokat "legitymizuje szereg niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie".

"ORA w Warszawie konsekwentnie stoi na stanowisku, że decyzji o kandydowaniu do SN, choć nie stanowi deliktu dyscyplinarnego, nie da się pogodzić z wieloma jednoznacznymi stanowiskami organów Izby Adwokackiej w Warszawie i Adwokatury, krytykujących jako niekonstytucyjne zmiany w sądownictwie" - czytamy w komunikacie Rady.  

ORA zaznacza, iż "każdy adwokat ma prawo do swojego zdania i opinii". "Jeżeli natomiast reprezentuje organy samorządu adwokackiego, a szczególnie zajmuje stanowisko wiążące się z oceną innych adwokatów i ich działalności, a tak jest w przypadku mec. Sławomira Zdunka, musi posiadać szczególną legitymację samorządu i wymagany autorytet" - podkreśla Rada. Zdaniem ORA w Warszawie brak decyzji o odwołaniu adw. Sławomira Zdunka oznaczałby, że organy samorządu adwokackiego "obojętnie przechodzą wobec legitymizowania przez swoich członków niekonstytucyjnych i krzywdzących obywateli zmian w sądownictwie".  

"Motywy podjętej decyzji mają charakter zasadniczy i pryncypialny, bo sprawa jest najwyższej wagi. Chodzi o obronę fundamentów trójpodziału władzy i państwa prawa. Inne reakcje w tej sytuacji byłyby nieadekwatne" - czytamy w komunikacie. Zaznaczono w nim również, że zdaniem ORA w Warszawie próby traktowania stanowisk organów warszawskiego samorządu adwokackiego jako form nacisku są "nieuzasadnione" i są "sposobem kwestionowania ich kompetencji i obowiązku do oceny zachowania adwokatów reprezentujących samorząd".  

Zdunek jest kandydatem do Sądu Najwyższego, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Po swoim przesłuchaniu przed KRS Zdunek mówił dziennikarzom, że rozmowa miała "charakter merytoryczny" i nie było w niej podtekstów politycznych.  

W czwartek rozpocznie się plenarne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie oceny kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego; pierwsza część sesji będzie dotyczyła obsady Izby Dyscyplinarnej SN i Izby Karnej. Posiedzenie zaplanowane na 23, 24, 27 i 28 sierpnia odbędzie się poza porządkiem przyjętym przed wakacjami. Wstępnie planowano by posiedzenie plenarne zwołać na początku września, ale - jak podał w środę przewodniczący KRS Leszek Mazur "praca zespołów dała podstawy do tego, żeby uznać, że kandydatury są już właściwie opracowane".