Zyta Gilowska podpisała protokół swoich zeznań przed hazardową komisją śledczą - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Do formalnego zamknięcia etapu przesłuchań komisji brakuje już tylko podpisu Jarosława Kaczyńskiego pod protokołem jego zeznań. Mirosław Sekuła chce, by komisja już jutro zakończyła swoje prace i uchwaliła sprawozdanie. Czy to się uda?

Na pewno nie przeszkodzą temu względy formalne związane z brakiem podpisu Jarosława Kaczyńskiego. Sekuła już dwa dni temu zapowiedział, że termin na jego złożenie upływa dziś o północy. Jeżeli te protokoły nie zostaną podpisane, wykorzystam uprawnienie przewodniczącego komisji do jednostronnego podpisania tego protokołu - stwierdził poseł PO.

Gorzej będzie ze zgodą na treść raportów, który trafi do posłów jeszcze dziś, a jutro ma być głosowany po wprowadzeniu przez komisję poprawek. Opozycja jest oburzona takim trybem pracy, ale raport może być przyjęty. Na siedmiu członków komisji jest tylko trzech posłów komisji, przy czym dwoje z nich ma właśnie urlop.