Na sejmowym korytarzu doszło do ogromnego skandalu. Grzegorz Braun rzucił się z gaśnicą proszkową na zapalone świece chanukowe, demonstracyjnie je gasząc. Poseł Konfederacji został wykluczony z udziału w posiedzeniu Sejmu.

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych w czasie poselskich pytań po expose Donalda Tuska. Równolegle w Sejmie odbywała się uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki.

Grzegorz Braun zabrał gaśnicę, która stała w Sejmowym korytarzu, podszedł do menory chanukowej i zgasił ją, zakłócając odbywający się na terenie Kancelarii Sejmu obrządek religijny.

Z powodu incydentu korytarze Sejmu zostały zasnute proszkiem z gaśnicy, której użył poseł Konfederacji. Doszło do ogromnego zamieszania.

Grzegorz Braun wykluczony z obrad

W związku z incydentem, poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński złożył wniosek o przerwanie obrad. Przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne - powiedział.

Poseł Braun dokonując napaści na uroczystości religijne na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się holokaust, dokonał aktu hańbiącego - dodał. Wnoszę o przerwanie obrad. Wezwanie pana posła Brauna do Prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad. (...) Nie ma miejsca na akty antysemickie - mówił.

Po tych słowach w trybie sprostowania głos zabrał Grzegorz Braun, który mówił, że "nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu". Nie jesteście państwo świadomi przesłania treści tego aktu, zwanego niewinnie świętami chanuka - mówił. Dodał, że przywraca "stan normalności i równowagi kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego tryumfalizmu".

Poseł nie reagował na wezwania wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka do opuszczenia mównicy. Obrady przejął Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który zaznaczył, że na podstawie art. 22b regulaminu Sejmu stwierdza, że na terenie należącym do Kancelarii Sejmu naruszył spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium, które podejmie stosowne uchwały dotyczące jego ukarania - podkreślił.

Ostrzegł go, że jeżeli jeszcze raz z mównicy sejmowej będzie obrażał wyznawców innych religii, wykluczy go z obrad. Grzegorz Braun ponownie wyszedł wtedy na mównicę. Na podstawie art. 175 ust 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu, proszę opuścić salę posiedzeń - zwrócił się do Grzegorza Brauna Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu poinformował, że wobec posła Grzegorza Brauna zostanie skierowany wniosek do prokuratury w związku z zakłóceniem przez niego obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Podkreślił, że "to nie powinno mieć nigdy miejsca i jest policzkiem dla polskiego Sejmu, że coś takiego przez nieodpowiedzialne, głupie, niemądre zachowanie jednego z posłów, reprezentantów narodu, stało się dzisiaj w tym budynku". Zaznaczył, że "nie będzie żadnej tolerancji dla rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i jakichkolwiek innych dewiacji dopóki ja jestem marszałkiem Sejmu".

Czym jest święto Chanuki?

Święto Chanuki upamiętnia dzieje zapisane w I i II Księdze Machabejskiej, która mówi o wojnie wyzwoleńczej w 164 r. p.n.e.

Zapalanie światła jest jedną z najważniejszych czynności Chanuki. Pierwszego wieczoru po zachodzie słońca gospodarz domu zapala świecę główną i święcę pierwszą. Drugiego dnia zapala znowu świecę główną i pierwszą oraz drugą itd. Świece zapala się od lewej strony.