Dzisiaj, gdy zdrowie psychiczne najmłodszych wymaga szczególnej opieki, minister edukacji zmienia podstawę programową i wyrzuca ze szkół naukę o zdrowiu psychicznym. Mają ją zastąpić zajęcia ze strzelania - powiedziała posłanka KO Marta Golbik (KO).

Na konferencji prasowej w Sejmie Golbik odniosła się do dwóch projektów rozporządzeń ministra edukacji, które mają zmienić podstawę programową w szkołach. Proponowane zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej nowych treści nauczania dotyczących, m.in. edukacji obronnej, w tym szkolenia strzeleckiego.

Koniec edukacji o zdrowiu psychicznym

Minister edukacji zmienia podstawę programową zupełnie likwidując przedmiot nauki o zdrowiu w ramach którego od 13 lat młodzież w swoich szkołach mogła być edukowana o zdrowiu psychicznym - powiedziała Golbik.

Zwróciła uwagę, że zdrowie psychiczne młodych ludzi ulega pogorszenie i wymaga szczególnej opieki. I dziś w takiej sytuacji, po pandemii, w trakcie zagrożenia wojną, kiedy młodzi ludzie boją się o siebie i swoich najbliższych, minister edukacji wyrzuca zupełnie z ich szkół naukę o zdrowiu psychicznym - podkreśliła posłanka.

Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Marek Wójcik przekazał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji propozycje rozporządzeń ministra edukacji zostały zaopiniowane negatywnie. Jak zaznaczył, do tej pory w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, który jest nauczany w klasie VIII szkoły podstawowej i w klasie I szkół ponadpodstawowych był segment dotyczący zdrowia publicznego i zdrowia psychicznego. Dodał, że chodzi o podstawę programową dla uczniów szkół podstawowych, szkół branżowych, techników, liceów, a także szkół specjalnych.

Z ogromnym zdziwieniem zamiast tego zdrowia psychicznego znajdujemy (w podstawie programowej) strzelectwo. Teraz te dzieci będą uczyły się strzelania, nie "na sucho", tylko realnie, praktycznie, natomiast pozbawia się ich tego szczątka edukacji dotyczącego zdrowia psychicznego - powiedział Wójcik. Jak zauważył, dziś, według badań, kilkadziesiąt procent polskich dzieci i młodzieży ma problemy natury psychicznej. Inicjatywa ministra edukacji jest dla nas zupełnie niezrozumiała, tym bardziej, że ona obejmuje także szkoły specjalne - zwrócił uwagę Wójcik.

"Pozbawiamy dzieci wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego"

Podkreślił, że nie neguje potrzeby nauki strzelectwa. Prosimy, aby te elementy znalazły się w programie wychowania fizycznego, ale nie pozbawiajmy polskich dzieci i młodzieży wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego - apelował Wójcik. Zwrócił uwagę, że projekty rozporządzeń zostały przygotowane przez ministra edukacji, ale minister zdrowia, choć mógł, to ich nie zaopiniował.

Według Golbik "mamy do czynienia z normalną wojną ideologiczną". Minister, który decyduje się wycofać naukę o zdrowiu psychicznym na rzecz strzelectwa, to wprost pokazuje jakie są priorytety tego rządu - powiedziała posłanka KO.

Zmiany podstawy programowej kształcenia

Pod koniec maja do konsultacji publicznych trafiły projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra edukacji i nauki w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego: podstawy programowej dla szkół podstawowych i podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Proponowane w nich zmiany dotyczą m.in. przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowy w klasie VIII szkoły podstawowej i w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcące, technikum i szkoła branżowa I stopnia). Obecnie cele kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych obejmują: rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa, przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych), kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy, kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu.

Cele kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych obecnie obejmują: bezpieczeństwo państwa, przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof), podstawy pierwszej pomocy i edukację zdrowotną (zdrowie w wymiarze indywidualnym i zbiorowym oraz zachowania prozdrowotne).

Proponowane w projektach zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole ponadpodstawowej nowych treści nauczania dotyczących, m.in. reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, zasady pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej oraz edukacji obronnej, w tym szkolenia strzeleckiego.

W przypadku szkolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej w projekcie zaproponowano wyłącznie teorię bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych będzie ono obejmowało podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej, strzelnice wirtualne albo laserowe.

Proponowane zmiany zarówno w zakresie podstawy programowej dla szkoły podstawowej jak dla szkoły ponadpodstawowe wprowadzone będą w miejsce dotychczasowej edukacji prozdrowotnej. Jak argumentuje MEiN treści takie realizowane są w ramach podstaw programowych innych przedmiotów.