Czterech prokuratorów i kilku funkcjonariuszy służb specjalnych wchodzi w skład zespołu powołanego w ramach śledztwa dotyczącego połączenia Orlenu z Grupą Lotos. Jak powiedziała wiceszefowa Prokuratury Okręgowej w Płocku Monika Mieczykowska, zespół "pracuje bardzo intensywnie".

W ramach śledztwa dotyczącego połączenia Orlenu z Grupą Lotos płocka Prokuratura Okręgowa wystąpiła w połowie lutego do nadrzędnej Prokuratury Regionalnej w Łodzi z wnioskiem o powołanie specjalnego zespołu, złożonego z prokuratorów oraz oficerów służb specjalnych - wniosek został zaakceptowany.

Zespół już działa. Aktualnie składa się z czterech prokuratorów. Jeden z prokuratorów został wyznaczony do kierowania zespołem. Dołączyło też kilku funkcjonariuszy służb specjalnych - powiedziała zastępca prokuratura okręgowego w Płocku Monika Mieczykowska.

Jak podkreśliła, powołany zespół "pracuje bardzo intensywnie". Wzywani są kolejni świadkowie - dodała prokurator Mieczykowska. Przyznała także, że do materiałów śledztwa dołączono nowe zawiadomienia, które - jak zaznaczyła - pokrywają się z wyznaczonym wcześniej kierunkiem postępowania.

Zastępca prokuratura okręgowego w Płocku zastrzegła jednocześnie, powołując się na dobro postępowania, że na obecnym jego etapie nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji.

O śledztwie prokuratury

Śledztwo płockiej Prokuratury Okręgowej dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu PKN Orlen (po zmianie nazwy w lipcu 2023 r. Orlen - przyp. red.), a także inne osoby zajmujące się sprawami majątkowymi tej spółki. Chodzi o prowadzenie negocjacji, ustalanie warunków i podpisanie umów w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos w Gdańsku, a następnie podpisanie umów związanych ze zbyciem 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańsk na rzecz Saudi Aramco. Postępowanie obejmuje okres od początku 2018 r. do 30 listopada 2022 r.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, Orlen przy fuzji z Lotosem zbył podmiotom prywatnym aktywa co najmniej o 5 mld zł poniżej ich szacowanej wartości.

Śledztwo prowadzone jest również w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od początku 2020 r. do 30 listopada 2022 r. przez funkcjonariuszy publicznych w związku z nieodpowiednim nadzorem nad procesem połączenia spółek PKN Orlen i Grupy Lotos. Dotyczy to także prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sześć zawiadomień

Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie połączenia Orlenu z Grupą Lotos płocka Prokuratura Okręgowa wydała 22 stycznia 2024 roku.

Decyzję tę poprzedziło trwające rok postępowanie sprawdzające, które wszczęto po złożonych zawiadomieniach - było ich sześć, a wpływały tam od stycznia 2023 roku. Zawiadomienia te złożyli m.in. politycy, w tym Agnieszka Pomaska z KO, a także Michał Kobosko z Polski 2050.

W połowie lutego 2024 r. posłowie KO Agnieszka Pomaska i Jacek Karnowski informowali o skierowaniu kolejnych zawiadomień w sprawie wyprzedaży aktywów Lotosu, dotyczących m.in. byłego już wtedy prezesa Orlenu Daniela Obajtka oraz innych członków zarządu spółki, a także byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

W tym samym czasie zastępca prokuratora okręgowego w Płocku informowała PAP, że "zakres śledztwa jest ogromny i wielowątkowy", obejmujący "cały proces połączenia Orlenu z Grupą Lotos". Dotyczy on zakresu od przygotowań, poprzez opinie, nadzór oraz negocjacje i wycenę aktywów, aż po ostateczne decyzje i podpisanie umów. W ramach postępowania, jak mówiła prokurator Mieczykowska, odbyły się już wtedy pierwsze przesłuchania świadków - byli to pracownicy biura kontroli i bezpieczeństwa Orlenu.

Fuzja Lotosu z Orlenem. Kalendarium

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez Orlen (wtedy jeszcze pod nazwą PKN Orlen) nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii w lutym 2018 roku.

W styczniu 2022 r., zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Wtedy informowano m.in., że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.

W czerwcu 2022 r. Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos, a zarządy obu spółek uzgodniły i podpisały "Plan Połączenia". Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji była zgoda akcjonariuszy Orlenu i Grupy Lotos, dotycząca warunków połączenia - została ona udzielona w lipcu 2022 roku.

Z początkiem sierpnia 2022 roku Orlen ogłosił, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował jego połączenie z Grupą Lotos.