Największa izba gospodarcza zrzeszająca polskich przedsiębiorców turystycznych obchodzi w tym roku jubileusz 25 lat działalności. Od 1990 roku Polska Izba Turystyki wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości. Przez wiele lat była jedyną organizacją reprezentującą środowisko przedsiębiorców turystyki.

Dziś izba jest największą ogólnopolską organizacją zrzeszającą przedstawicieli branży turystycznej. Jej członkami są są biura podróży zajmujące się turystyką przyjazdową i wyjazdową, agencje turystyczne, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, przewoźnicy, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele świadczący usługi okołoturystyczne.

Historia naszej organizacji to w pewnym sensie historia polskiego wolnego rynku usług turystycznych. Izba powstała, rozwijała się i zmieniała wraz z nim. Te 25 lat, choć minęły niezwykle szybko, były dla Polski, dla polskiej turystyki i dla przedsiębiorców działających w tej branży okresem szczególnym - komentuje Paweł Niewiadomski, prezes PIT. Przemiany ustrojowe i udana transformacja gospodarcza pociągnęły za sobą niesłychanie dynamiczny rozwój polskiego sektora usług turystycznych. W przeciągu ostatnich 25 lat rynek ten zdążył powstać, ukształtować się, rozwinąć i osiągnąć światowy poziom. Wszystko to jest zasługą polskiej przedsiębiorczości - dodaje.

Obchody Jubileuszu Polskiej Izby Turystyki odbędą się 8 grudnia w Warszawie.