Szczątki 70 Polaków, prawdopodobnie wojskowych i policjantów, zamordowanych podczas wojny przez NKWD, zostały odnalezione przez polskich badaczy podczas prac ekshumacyjnych we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie.

Prace ekshumacyjne rozpoczęły się 30 sierpnia tego roku. Specjaliści z Torunia pracują razem z archeologami z ukraińskiej akademii nauk. Zostało już odsłonięte jedno z miejsc pochówku o wymiarach pięć na cztery metry. To mogiła zbiorowa, w której - jak oceniamy na podstawie wstępnych badań - spoczywają głównie mężczyźni, w sumie ok. 70. Zostali zamordowani strzałem w głowę, czyli metodą stosowaną przez NKWD. W dołach znaleźliśmy również przedmioty osobiste - fragmenty ubrań, obuwie, portfele z monetami, okulary, pióro wieczne czy dokumenty. O tym, że w mogile spoczywają Polacy świadczy m.in. odnaleziony orzełek z czapki policyjnej, guziki i buty wojskowe czy klamry od pasów - opowiada naczelnik wydziału zagranicznego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Maciej Dancewicz.

Jak wyjaśnił, szczątki zostały odnalezione w "pierwszej warstwie" znajdującej się w mogile. Dlatego oceniamy, że łącznie może się w niej znajdować ponad 100, a nawet do 200 osób. Według wstępnej analizy to zbiorowa mogiła ofiar prawdopodobnie NKWD, przetrzymywanych w tamtejszym więzieniu. Ponieważ znajdowane w niej monety pochodzą z 1940 r. oceniamy, że ofiary mogły zginąć między 1940 a 1941 r., do wejścia Niemców. Prawdopodobnie są to wojskowi i policjanci, możliwe, że również osoby cywilne - urzędnicy czy ziemianie - dodaje Dancewicz.

Prace ekshumacyjne mają potrwać do końca października. Prawdopodobnie to będzie już całkowity koniec naszych prac na tym terenie. Odnalezione szczątki Polaków zostaną pochowane na cmentarzu miejskim we Włodzimierzu Wołyńskim tak jak te wydobyte podczas poprzednich prac. Chcemy tam również przenieść szczątki 97 osób odnalezione w czasie pierwszych ekshumacji. Strona ukraińska wyodrębniła tam w tym celu spory obszar, na którym ma po zakończeniu wszystkich prac powstać upamiętnienie - zapowiada naczelnik wydziału zagranicznego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.