Włoska organizacja obrony praw konsumentów Codacons domaga się zniesienia zmiany czasu na zimowy. Jest ona szkodliwa dla zdrowia - argumentuje stowarzyszenie i dodaje, że czas letni powinien obowiązywać cały rok, co byłoby dobre także dla finansów kraju.

Tuż przed przejściem z czasu letniego na zimowy organizacja Codacons podała w sobotę wyniki swego sondażu, wskazujące, że 80 procent Włochów nie pochwala przedstawiania zegarków.

Obrońcy konsumentów powołują się na badania, według których co drugie dziecko ma zaburzenia snu właśnie z tego powodu.

Rozstrojenie rytmu biologicznego źle wpływa także na organizm dorosłych - podkreślono.

Ponadto Codacons zwraca uwagę na wysokie koszty ekonomiczne zmiany czasu w skali całego kraju; chodzi o przestawienie systemów informatycznych, rozkładów godzinowych w komunikacji, problemy z transakcjami finansowymi- wymienia.

Jako kolejny argument przemawiający według organizacji przeciwko zmianie czasu wskazano ogromne koszty, ponoszone w konsekwencji kłopotów ze snem, które mają fatalny wpływ wydajność pracowników w pierwszym tygodniu.

O tym, jak wielki stanowi to problem- zauważa Codacons - świadczy to, iż w aptekach wzrasta wówczas znacznie sprzedaż preparatów pomagających uporać się ze skutkami tzw. jet lag, czyli zmęczenia spowodowanego zmianą strefy czasowej.