Dzięki reformie podatkowej i podniesieniu cen prądu Grecja spełniła warunki niezbędne do otrzymania styczniowej raty pomocy - informuje eurogrupa, czyli ministrowie finansów strefy euro. Jeszcze w tym miesiącu Grecja ma otrzymać 2 mld euro w gotówce oraz ponad siedem mld euro w obligacjach na pokrycie kosztów rekapitalizacji i likwidacji banków.

Pod koniec ubiegłego roku zdecydowaliśmy o uruchomieniu wypłaty drugiej transzy pomocy dla Grecji w ramach drugiego pakietu pomocowego na łączną kwotę 49,1 mld euro przewidzianej do wypłaty w ratach. 34,3 mld euro było wypłacone w grudniu, pozostała część 14,8 mld euro będzie wypłacona w pierwszym kwartale tego roku - powiedział po spotkaniu eurogrupy jej ustępujący szef Jean-Claude Juncker. 14,8 mld euro będzie wypłacone Grecji w trzech miesięcznych ratach, jeśli Ateny spełnią warunki porozumień z pożyczkodawcami. W styczniu - w ocenie eurogrupy - warunki zostały spełnione.

Dziś odnotowaliśmy z satysfakcją, że warunki na styczeń (warunki wypłaty styczniowej raty) zostały spełnione, w szczególności została przyjęta reforma podatku dochodowego, zostały skorygowane ceny energii elektrycznej dla odbiorców oraz opłaty na rzecz odnawialnych źródeł energii - dodał Juncker. Jak podkreślił, eurogrupa z zadowoleniem też przyjęła zobowiązanie rządu w Atenach do przyjęcia do wiosny uproszczeń w systemie podatków dochodowych.

Grecja zaciska pasa

W styczniu parlament w Atenach przyjął pakiet reform podatkowych, które pozwolą uzyskać Grecji dodatkowe dochody w wysokości 2,5 mld euro w 2013 i 2014 r. Reformy  są częścią przyjętego w listopadzie zeszłego roku pakietu oszczędnościowego o wartości 13,5 mld euro. Nowe ustawy likwidują część zwolnień podatkowych, podwyższają podatki od nieruchomości oraz zysków przedsiębiorstw (z 20 do 26 proc.), a także nakładają podatek kapitałowy na zyski ze sprzedaży akcji (20 proc. od lipca tego roku). Wprowadzono też trzy stawki podatkowe - zamiast dotychczasowych ośmiu - na poziomie 22 proc., 32 proc. i najwyższą 42-procentową, która ma obowiązywać już od dochodów powyżej 42 tys. euro rocznie. Rząd w Atenach podjął też decyzję o podwyżce cen energii o 15 proc. dla gospodarstw domowych, by dostosować stawki do rzeczywistych kosztów produkcji energii.

Do tej pory pożyczkodawcy ze strefy euro i Międzynarodowy Fundusz Walutowy uzgodnili dwa pakiety ratunkowe dla Grecji. Opiewają one na ok. 240 mld euro. Do końca zeszłego roku Grecja otrzymała z tej puli ok. 150 mld euro. W grudniu ubiegłego roku strefa euro wznowiła wypłatę pomocy dla Aten po przyjęciu przez ten kraj planu oszczędności na 2013 rok.