Związkowcy z Kompanii Węglowej przedstawili zarządowi własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty 14. pensji i ustalenia przeciętnego wynagrodzenia w spółce. Wysłali też list do ministra energii. Na środę w przyszłym tygodniu zapowiedzieli kolejne masówki w kopalniach.

W piątek zebrał się sztab związkowców działających w Kompanii Węglowej. Głównym tematem była sytuacja po czwartkowym zerwaniu rozmów z zarządem w sprawie zasad wypłaty "czternastki". Z powodu fiaska rozmów zarząd KW ogłosił w czwartek, że do 15 lutego górnicy dostaną 30 proc. świadczenia, a do końca czerwca pozostałą część.

W piątek związkowcy przedstawili swój projekt porozumienia w tej sprawie. Podkreślają, że zakłada wypłatę 14. pensji na takich samych zasadach jak rok temu - również w dwóch ratach, ale w proporcjach 40 i 60 proc. Związkowcy twierdzą, że ważniejszy jest jednak zapis dotyczący tzw. wynagrodzenia bazowego do ustalenia przeciętnych płac w spółce w tym roku. Chcą, by obejmowało wszystkie składniki płacy, podobnie jak w ubiegłym roku. Według związkowców, zarząd Kompanii Węglowej proponował, by w dokumencie zapisać średnią, ale pomniejszoną o kilka składników, których wysokość będzie negocjowana później. Byłoby to ok. 1,5 tys. zł mniej - wyliczyli związkowcy, którzy uznali to za krok w kierunku cięcia płac.

Zarząd Kompanii Węglowej tłumaczy konieczność rozłożenia "czternastki" na raty oraz wypłatę w proporcjach 30 i 70 proc. trudną sytuacją finansową spółki. Wypłata tego świadczenia to w skali Kompanii 226 mln zł. Związkowcy chcą jednak uzyskać dostęp do szczegółowych danych. W piątkowym liście do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego zwrócili się o przedstawienie pełnego planu techniczno-ekonomicznego dla Kompanii na lata 2016-17 oraz pełnego biznesplanu, prezentowanego radzie nadzorczej i inwestorom. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapewnił niedawno, że związkowcy otrzymają dostęp do danych i proponował powołanie zespołu, w ramach którego przedstawiciele KW i strony społecznej mogliby zapoznać się z biznesplanem.

W środę masówki

Związkowcy postanowili w piątek, że w najbliższą środę we wszystkich kopalniach spółki odbędzie się akcja informacyjna w formie tzw. masówek - spotkań z załogą, podczas których związki przedstawią swoje stanowisko. Poprzednie masówki odbyły się w ubiegły wtorek. Związki domagały się wtedy, żeby zarząd wycofał się z wypowiedzenia porozumienia, gwarantującego górnikom niezmienność warunków wynagradzania przez rok po przekazaniu 11 kopalń Kompanii do nowej spółki - Polskiej Grupy Górniczej. W czwartek zarząd wycofał wypowiedzenie.

Związkowcy nie zdecydowali w piątek o wszczęciu sporu zbiorowego z zarządem Kompanii w sprawie zasad wypłaty "czternastki". Niewykluczone jednak - co przedstawiciele związków mówią nieoficjalnie - że do takiego sporu dojdzie, jeżeli zarząd Kompanii nie przystanie na porozumienie na warunkach zaproponowanych w piątkowym projekcie związków.