Przyszli kierowcy będą musieli pokazać, że potrafią przeprowadzić resuscytację czy reanimację. Takie zmiany w przepisach proponują posłowie z zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami. Chodzi o dodanie zapisów zmieniających zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Według tej koncepcji, kandydat na kierowcę będzie musiał przejść oprócz egzaminu teoretycznego i praktycznego z jazdy także praktyczny egzamin sprawdzający z technik udzielania pierwszej pomocy - zdradza Adam Jasiński, ekspert parlamentarnego zespołu opracowującego nowelizację.

W ten sposób ustawodawca zlikwiduje pewną niekonsekwencję. Do tej pory bowiem kandydaci na kierowców podczas nauki w ośrodkach szkolenia jazdy mieli zajęcia z pierwszej pomocy, jednak nikt nie weryfikował zdobytej tam wiedzy i tym bardziej umiejętności.

Na razie nie wiadomo, o ile zdrożeje przeprowadzanie egzaminów. Wzrost cen jest jednak nieunikniony, bo przyszłych kierowców oceniać będzie ratownik medyczny.