Prawie 150 milionów złotych zostanie przeznaczone w formie dodatków i kredytów na wsparcie branży turystycznej w Małopolsce. W regionie turystyka odpowiada za aż 10 proc. całego PKB.

Będziemy chcieli wspierać także organizacje pozarządowe  - mówi wicemarszałek województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz.


Tylko w poprzednim roku Małopolskę odwiedziło 18 milionów turystów. Ta skala pokazuje jak ważne w regionie jest wsparcie branży turystycznej.