Dalsze obostrzenia sanitarne, związane z rosnącą liczbą zakażeń koronawiursem w Polsce mogą stać się zagrożeniem dla polskiej gospodarki. Agencja ratingowa Fitch podtrzymała ocenę wiarygodności kredytowej naszego kraju na poziomie A -, ale w komentarzu zastrzega, że narastanie drugiej fali epidemii i prawdopodobne, związane z tym ograniczenia, są czynnikiem ryzyka, który może spowodować konieczność korekty prognoz dla polskiej gospodarki.

Na razie Fitch ocenia perspektywę ratingu dla Polski jako stabilną. Prognozy agencji są mniej pesymistyczne niż wielkości przewidywane przez rząd. 

Fitch spodziewa się, że PKB skurczy się o 3,5 proc. w 2020 r., po czym powróci do wzrostu o 4,5 proc. w 2021 r. i 3,3 proc. w 2022 roku. Agencja prognozuje, że deficyt sektora publicznego wzrośnie w tym roku do 8,2 proc. PKB, w 2021 r. wyniesie 5,4 proc. PKB, a w 2022 r. obniży się do 4 proc. PKB.

Według Fitch'a Polska wyróżnia się solidnymi ramami polityki ekonomicznej. Agencja zwraca jednak uwagę na stosunkowo wysoki, chociaż malejący dług zagraniczny netto.

2 października swoją ocenę wiarygodności kredytowej Polski ma wydać kolejna z trzech głównych agencji ratingowych - S&P.