Praca na zmiany wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawodowym - pokazują najnowsze badania naukowe. Zdaniem naukowców, zmienne godziny pracy niekorzystnie wpływają na nasze zwyczaje żywieniowe, w związku z tym zwiększają skłonność do nadwagi i prawdopodobieństwo zapadnięcia na cukrzycę typu 2.

Przegląd opublikowanych w ostatnich latach prac naukowych na ten temat przedstawia w najnowszym numerze " PLoS Medicine", czasopismo wydawane przez Public Library of Science. Szacuje się, że w Europie i Stanach Zjednoczonych na zmiany pracuje około 15 do 20 procent pracowników.

Dotyczy to niemal wszystkich zawodów, jednak w szczególnym stopniu dotyczy pracowników służby zdrowia. Badania prowadzone na przykład wśród amerykańskich pielęgniarek pokazują, że praca na zmiany nie pozostaje bez wpływu na ich zdrowie i przyczynia się do zwiększenia ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2.

Autorzy analizy przekonują, że czynnik ten powinien być brany pod uwagę przy ocenie ryzyka, towarzyszącego różnym zawodom. To powinno doprowadzić do wprowadzenia nowych przepisów w tej sprawie.

Nie ma wątpliwości, że osoby pracujące na zmiany powinny szczególnie pamiętać o właściwej diecie. To jednak nie wystarczy. Także zakłady pracy powinny być tak zorganizowane, by swoim pracownikom to zdrowe żywienie ułatwić.