Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiło wyniki piątego już konkursu o Puchar Pytii, organizowanego tym razem dla sondażowni, które najlepiej przewidziały wyniki wyborów do parlamentu w 2019 roku. Złoty Puchar przyznano firmie Kantar. Jej sondaż był najbliższy oficjalnym wynikom wyborów, ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą. Wyróżnienia w kategorii sondaże przyznano firmom: IB Pollster i CBM Indicator. Wyróżnienia w kategorii prognozy otrzymały: Stan Polityki oraz Polityka w Sieci.

Kapituła Konkursu uwzględniła tylko ostatnie opublikowane sondaże, przeprowadzone w ciągu dwóch tygodni przez wyborami parlamentarnymi, 13 października 2019 roku. Wzięto pod uwagę dziesięć ośrodków (Ariadna, CBM Indicator, CBOS, Dobra Opinia, Estymator, IB Pollster, IBRIS, IBSP, Kantar i Social Changes). Przed porównaniem wyniki zostały znormalizowane przez odliczenie wyborców, określających się jako niezdecydowani. 

Za najlepszy sondaż przed wyborami parlamentarnymi 2019 roku Kapituła uznała sondaż firmy Kantar dl TVN i TVN24 z dnia 10 października 2019 roku, który był najbliższy wynikom wyborów ustalonym przez PKW we wszystkich czterech stosowanych porzez Kapitułę metrykach porównawczych. Kantar ponadto najtrafniej spośród rozpatrywanych sondaży oszacował wynik zwycięzcy wyborów oraz trafnie przewidział, które partie przekroczą próg wyborczy. Z tego względu Kapituła postanowiła przyznać Złoty Puchar Pytii właśnie firmie Kantar. Kapituła postanowiła także przyznać dwa wyróżnienia w kategorii sondaże firmom IB Pollster i CBM Indicator, których sondaże były na podium w trzech z czterech rozpatrywanych metryk. 

Dodatkowo, w ramach odrębnej kategorii, porównano publikowane przed wyborami prognozy. Wzięto pod uwagę siedem prognoz autorstwa firm badania.pro, kantar, polityka Insight, Polityka w sieci i Stan Polityki, a także Patricka Dollarta, Marcina Palade i Mateusza Pluty. Podobnie, jak w przypadku sondaży, w razie publikowania przed wyborami większej liczby prognoz, uwzględniano tylko ostatnią. Przy porównywaniu prognoz stosowano kryteria analogiczne do tych, obowiązujących dla sondaży. Wyróżnienia przyznano firmom Stan Polityki i Polityka w sieci. 

Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienia specjalne. Jedno z nich przypadło firmie IPSOS za bardzo dużą trafność sondażu exit poll, w tym przewidzenie wyniku zwycięzcy z dokładnością do jednej dziesiątej punktu procentowego. Drugie wyróżnienie specjalne trafiło do organizatorów prawyborów w Wieruszowie za podjęcie cennej inicjatywy oraz wybór gminy, w której wyniki prawyborów były bliższe wynikowi ogólnokrajowemu niż średni błąd rozpatrywanych dziesięciu sondaży. 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie CBIP UJ.