Czytanie tradycyjnej książki jest bardziej przyjemne, niż jej wersji elektronicznej. O badaniach uczonych donoszą brytyjskie media.

Uczestnicy eksperymentu, którzy otrzymali  papierową książkę, lepiej przyswajali fabułę i zapamiętywali szczegóły. Z łatwością osadzali je w przestrzeni tekstu i miejscach na stronie. 

Tymczasem przesuwający się pod palcem na ekranie elektroniczny obraz nie zapewnił takich wrażeń drugiej grupie czytelników. Odczuwali przez to mniejszą empatię z bohaterami i mniej zapamiętywali. Gorzej też orientowali się w fabule.

Między innymi dlatego - zdaniem naukowców - przyjemność wynikająca z czytania tradycyjnej książki jest większa, niż korzystanie z jej wersji elektronicznej.

Uczeni ustalili także, że ręczne sporządzanie notatek góruje nad korzystaniem z komputera. Lepiej wówczas analizujemy tekst i łatwiej rezygnujemy ze zdań, które są niepotrzebne.

(j.)