1389 kozic naliczyli pracownicy polskiego i słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego podczas organizowanego już po raz 57. wspólnego liczenia tych rogaczy, które są symbolem obu parków. To najlepszy wynik w historii tych liczeń i o ponad 200 sztuk lepszy od ubiegłorocznego. Mówiąc wprost: to absolutny rekord!

W całych Tatrach naliczono 1389 kozic, z tego 371 po polskiej stronie granicy. W ubiegłym roku było ich 1186, a 403 z nich znajdowały się u nas. To, że nieco mniej było ich po naszej stronie granicy świadczy tylko o tym, że te kierdle (stada kozic), które żyją w rejonie przygranicznym, przeszły akurat na słowacka stronę.

Tak dużo kozic w Tatrach nie było odkąd są one liczone, czyli właściwie od początku istnienia Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Liczba kozic musi cieszyć, bo jeszcze w 1999 roku w całych Tatrach mieliśmy zaledwie 241 kozic - mówi Filip Zięba nadleśniczy w TPN.

To było na tyle niepokojące, że polscy i słowaccy przyrodnicy rozpoczęli projekt ratowania tatrzańskich kozic. Jak widać ta praca dała efekty. W ciągu 15 lat populacja kozic wzrosła niemal sześciokrotnie.

Oczywiście złożyło się na to wiele czynników, ale zdaniem Zięby duże znaczenie ma ochrona bierna. Polega ona na tym, że pracownicy parku starają  się być w rejonie występowania kierdli, obserwują je chronią przed niepokojeniem przez turystów szczególnie w okresie rozrodu.  

Co ciekawe to wspólne liczenie kozic przez Polaków i Słowaków jest najstarszą formą monitoringu zwierząt na świecie prowadzoną przez dwa państwa według tej samej metodyki.

Kozica tatrzańska (Rupicapra rupicapra tatrica) występuje jedynie w Tatrach oraz w Niżnych Tatrach na Słowacji. To ssak z rodziny krętorogich (Bovidae), podgatunek kozic i jest najdalej na północ wysuniętą populacją kozicy.

(j.)