Ptak to czy nie ptak? Okazuje się, że ptak, ale niezwykły, łączący cechy zarówno samca, jak i samicy. Ornitolodzy z Western Illinois University w Macomb opisują w grudniowym numerze kwartalnika "The Wilson Journal of Ornithology" obserwacje kardynała szkarłatnego, noszącego ubarwienie wskazujące na gynandoimorfię, usterkę genetyczną sprawiającą, że prawa połowa jego ciała jest samicą a lewa samcem.

Brian Peer i Robert Motz z Western Illinois University w Macomb przez w sumie 40 dni w okresie ponad roku od grudnia 2008 do marca 2010 roku, obserwowali kardynała, którego chromosomy płci nieprawidłowo podzieliły się po zapłodnieniu, sprawiając, że ptak w połowie nosi czerwone ubarwienie charakterystyczne dla samców, a w połowie jasnoszare czy brązowawe, typowe dla samic.

Tego typu osobniki są niezmiernie rzadkie, prowadzone w rejonie Rock Island w północno-zachodniej części stanu Illinois obserwacje były jednymi z najdokładniejszych, jakie u takich ptaków udało się przeprowadzić. Wykazały one, że kardynał nie związał się w tym czasie w parę z innym osobnikiem, nie wykonywał też charakterystycznych godowych pieśni. Równocześnie nie zauważono, by inne osobniki tego gatunku traktowały go w jakiś szczególny sposób.