Śledzimy tory większości asteroid, które mogą w przyszłości skomplikować życie na Ziemi – uspokajają amerykańscy astronomowie. Udało się już skatalogować ok. 70 proc. zagrażających nam obiektów kosmicznych.

Liczba niebezpiecznych asteroid o rozmiarach co najmniej kilometra, które mogłyby się zbliżyć do Ziemi, sięga ok. 1100. Mniej więcej 70 proc. z nich udało się już skatalogować, resztę powinniśmy poznać w ciągu najbliższych 3-4 lat.

Każda z tych asteroid swym uderzeniem mogłaby doprowadzić do końca naszej cywilizacji. Na szczęście, żadna na razie nie ma nas na swojej drodze.

Dodajmy, że przy obecnym stanie technologii, aby rzeczywiście sprowadzić na manowce asteroidę zagrażającą Ziemi, powinniśmy wiedzieć o jej "wizycie" z 20-letnim wyprzedzeniem.