Halucynacje i stany samobójcze mogą być efektem ubocznym stosowania leku przeciwgrypowego Tamiflu. Takie ostrzeżenia na opakowaniach wprowadza amerykańska Komisja Żywności i Leków.

Eksperci FDA uznali, że osoby zażywające lek powinny być świadome możliwych psychicznych skutków. Większość z ponad 100 niepożądanych przypadków zaobserwowano w Japonii, gdzie Tamiflu jest najczęściej stosowane. Nie jest jasne, na ile te skutki uboczne wiążą się z działaniem samego leku, na ile są skutkiem choroby.

Na polski rynek Tamiflu wprowadzono decyzją unijnego Urzędu Rejestracji Leków w Londynie. To on decyduje jakie ostrzeżenia znajdują się na lekach. Ulotka, która jest dostępna w Polsce, a została zatwierdzona przez agencję centralną, nie zawiera tych elementów, które zostały podniesione przez FDA na rynku amerykańskim - mówi Leszek Borkowski. Z prezesem Urzędu Rejestracji Leków rozmawiał Mariusz Piekarski:

Prezes Urzędu Rejestracji Leków podkreśla, że polski urząd nie ma żadnych sygnałów o skutkach ubocznych, o których mówią Amerykanie.