Już dziś ostatni dzwonek usłyszą uczniowie szkół z pięciu województw i rozpoczną ferie zimowe. Tym samym w poniedziałek zaczną się zajęcia w placówkach, które zgłosiły się do innowacyjnego programu dla młodzieży pod nazwą Mądrzy Cyfrowi, łączącego edukację moralną, społeczną i cyfrową.

Program prowadzony jest przez Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" przy wsparciu Google.org - charytatywnego oddziału Google, który po raz pierwszy realizuje projekt w Polsce.

Celem Programu jest rozwijanie postaw wrażliwości społecznej oraz podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie nowych technologii cyfrowych. Końcowym efektem Programu ma być samodzielne opracowanie i przeprowadzenie przez zespoły uczniowskie projektów społecznych w najbliższym otoczeniu oraz przygotowanie ich prezentacji. Spodziewamy się pomysłów na zmiany zarówno dotyczące samych uczniów i ich szkoły, jak i życia na osiedlu, czy w gminie. Mamy nadzieję, że projekty społeczne uczniów, realizowane w porozumieniu np. z władzami szkoły lub przedstawicielami władz samorządowych, rozwiążą jakieś problemy odbiorców projektu - społeczności szkolnej lub mieszkańców - mówi Irena Koźmińska, prezes Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom".

W październiku 2017 roku ukazał się raport POLSKA SZKOŁA W DOBIE CYFRYZACJI. DIAGNOZA 2017, opracowany przez zespół badawczy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz PCG Edukacja. Z badania przeprowadzonego na grupie ponad 100 000 respondentów - uczniów, rodziców i nauczycieli - wynikało, że nauczyciele wysoko oceniają wpływ nowych technologii na atrakcyjność zajęć. 90 proc. pedagogów deklarowało wykorzystywanie cyfrowych technologii w nauczaniu, jednak okazuje się, że dominują w nim tzw. metody podawcze - nauczyciele wykorzystują zwykle prezentacje multimedialne lub tablice interaktywne, prowadząc zajęcia nastawione na przekaz informacji, a nie na kreatywny, wszechstronny rozwój uczniów oraz metody angażujące ich w aktywne budowanie swoich kompetencji. Uczniowie są entuzjastycznie nastawieni do wykorzystywania nowych technologii. Z badań wynika jednak, że co piąty uczeń korzysta z własnego sprzętu podczas lekcji. Mimo deklarowanych chęci, 81 proc. uczniów nie ma możliwości samodzielnego korzystania na lekcjach z zasobów edukacyjnych i tworzenia ich.

Program Mądrzy Cyfrowi angażuje jednocześnie nauczycieli i uczniów, którzy mogą wykazać się kreatywnością i samodzielnością potrzebną do mądrego i krytycznego korzystania z technologii - zarówno obecnie i przez całe życie. Już 2 lata temu World Economic Forum wskazywał, że 65 proc. dzieci, które rozpoczynają naukę, będzie pracować w zawodzie, który obecnie jeszcze nie istnieje. Przyszłością mogą się okazać zawody związane ze sztuczną inteligencją, programowaniem czy big data. Dlatego tak istotne jest rozwijanie umiejętności cyfrowych u najmłodszych. Członek Rady Programowej Programu Mądry Cyfrowi, dr Dominik Batorski, ICM Uniwersytet Warszawski wskazuje, że Kompetencje cyfrowe nie powinny być traktowane jako cel sam w sobie. Tak naprawdę umiejętności korzystania z nowych technologii powinny być środkiem do osiągania innych celów, do rozwoju osobistego, do poprawienia własnej sytuacji na rynku pracy, do zdobywania nowej wiedzy, do zwiększenia swoich możliwości uczestnictwa w kulturze. Temu też może pomóc program Mądrzy Cyfrowi. 

W skrócie program Mądrzy Cyfrowi to:

● 5 dni zajęć warsztatowych dla uczniów w czasie ferii zimowych 2019, prowadzonych przez przygotowanych nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów.

·         Celem warsztatów jest:

-         pogłębienie rozumienia przez uczniów uniwersalnych wartości moralnych takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga cywilna, czy mądrość, pomocą są książki "Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach" (praca zbiorowa) i "Bajki filozoficzne" Michela Piquemala,

-         poznanie metody myślenia projektowego nastawionego na użytkownika i opracowanie koncepcji przeprowadzenia projektu społecznego w swoim otoczeniu,

-         poznanie nowych narzędzi cyfrowych dostępnych online do realizacji projektu.

● 6 tygodni samodzielnej pracy zespołów uczniowskich przy realizacji wybranego projektu społecznego przy wsparciu ze strony Prowadzących zajęcia warsztatowe. Rezultatem tego etapu ma być:

-         pozytywna zmiana w szkole, w najbliższym otoczeniu, w miejscowości, w gminie.

-         przygotowanie prezentacji projektu na konkurs organizowany przez Fundację. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone.

Trwa rejestracja szkół, bibliotek, domów kultury i innych placówek, , które zaczynają ferie później i chciałyby zorganizować podczas ferii atrakcyjne zajęcia dla uczniów w ramach programu Mądrzy Cyfrowi. Szczegóły: www.madrzycyfrowi.pl.

Tam też dostępne są materiały w formie kursu online dla Prowadzących, scenariusze zajęć warsztatowych dzień po dniu, samouczki wideo, zapisy wykładów itp.