Sonda Rosetta odkryła kolejną zaskakującą właściwość jądra komety 67P/Czuriumow-Gerasimenko. Okazuje się, że ta kosmiczna kupa gruzu emituje gazowy tlen w stanie wolnym. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Nature". Odkrycie jest niespodzianką, sugeruje bowiem, że tlen musiał być wbudowany w jadro komety już w chwili jego powstawania.

Rosetta bada jądro komety 67P od mniej więcej roku i zdołała odkryć wiele emitowanych z jego powierzchni gazów. Na liście są choćby para wodna, tlenek węgla i dwutlenek węgla. Odkryto też wiele gazów zawierających azot, siarkę, czy węgiel a także gazy szlachetne. Tlen jest oczywiście we Wszechświecie powszechny, ale niezmiernie trudno wykryć go w gazowej postaci O2, bo chętnie reaguje tworząc złożone związki. Odkrycie jest tym bardziej zagadkowe, że dotychczas w otoczce komet nigdy nie rejestrowano śladów tlenu. Tym razem jest go na tyle dużo, że musiał pojawić się w jądrze komety już na etapie jej powstawania.

Nie  oczekiwaliśmy tego, bo nieczęsto zdarzają się odkrycia wolnego tlenu w przestrzeni międzygwiezdnej - mówi Kathrin Altwegg z Uniwersytecie w Bernie, kierująca zespołem analizującym wskazania spektrometru ROSINA (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis). Fakt, że musiał wbudować się na etapie powstawania jądra komety też niełatwo na gruncie obecnych teorii powstawania Układu Słonecznego wytłumaczyć - dodaje.

Ilość rejestrowanego wolnego tlenu była w każdej chwili silnie związana z ilością rejestrowanej pary wodnej, co wskazuje na to, że ich pochodzenie i mechanizm uwalniania muszą być podobne. Proporcje O2 i H2O nie zmieniały się nawet w miarę zbliżania się komety do Słońca, kiedy ogólna aktywność i ilość wszystkich emitowanych substancji gwałtownie rosła. To właśnie sugeruje, że tlen nie powstaje na bieżąco, pod wpływem cząstek wiatru słonecznego i promieniowania UV, ale był obecny we wnętrzu jądra komety już wcześniej. Analiza procesów, które pozwoliły "ochronić" go przed rozpadem i reakcjami z innymi pierwiastkami mogą przynieść ciekawe informacje na temat ewolucji całego Układu Słonecznego.