Rozpoczyna się ogólnoświatowa akcja liczenia gwiazd. Tysiące ochotników na całym świecie sprawdzą, ile gwiazd na niebie widać w ich miejscowościach. Udział w akcji może wziąć każdy.

Coroczne licznie gwiazd powoli zaczyna być tradycją. Great Word Wide Star Count, czyli Wielkie Ogólnoświatowe Licznie Gwiazd, wystartuje w piątek i potrwa do 28 października. Organizatorem akcji jest projekt Windows to the Universe prowadzony przez National Earth Science Teachers Association (NESTA).

Polacy, podobnie jak inni mieszkańcy północnej części naszego globu, mają za zadanie sprawdzić, ile gwiazd widać w konstelacji Łabędzia. Materiały instruktażowe i mapki dostępne są w Internecie w kilku językach, w tym po polsku.

Po powrocie ze spaceru pozostaje wypełnić na stronie internetowej raport ze swoich obserwacji, podając ocenioną przez nas graniczną wielkość gwiazdową oraz współrzędne geograficzne miejsca obserwacji. Te ostatnie można ustalić za pomocą dokładnej mapy topograficznej, programów komputerowych (np. Google Earth) lub odbiornika GPS.

Zebrane rezultaty posłużą naukowcom nadzorującym projekt do sporządzenia raportu na temat stopnia zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem. Wyniki zostaną umieszczone w bazie danych i będą wyświetlane na mapie całego globu. Po zakończeniu będzie można porównać, jak mocno zanieczyszczone jest polskie niebo na tle innych państw.