Ptaki potrafią dostosowywać się do prędkości samochodów i w ten sposób unikać z nimi kolizji. Do takich wniosków doszli dwaj kanadyjscy badacze.

Artykuł napisany przez Pierre Legagneux z Uniwersytetu Quebec w Rimouski i Simona Ducatez z Uniwersytetu McGill ukazał się właśnie w piśmie "Biology Letters". Z obserwacji obu biologów wynika, że ptaki uważnie obserwują zagrożenie, jakim dla nich są samochody, tak jak obserwują naturalne zagrożenia i reagują podobnie - odpowiednio wcześnie odlatując.

Autorzy zwrócili uwagę, że ptaki, które szybciej reagują na zbliżające się zagrożenie (drapieżnika czy w mieście - samochody) mają w naturalny sposób większe szanse przeżycia. Zastanawiali się, czy ptaki reagują na prędkość konkretnego samochodu, czy też "uśredniają" zagrożenie i swoje reakcje w odniesieniu, na przykład, do przeciętnej szybkości samochodów wynikającej z lokalnych ograniczeń prędkości.

Całe badanie biolodzy przeprowadzili w zachodniej Francji, w drodze z laboratorium do domu. Przetestowali reakcje ptaków w rejonach, gdzie ograniczenia prędkości były różnorodne: 20 km na godzinę, 50 km, 90 km i 110 km. Sprawdzili również reakcję ptaków na jazdę poniżej danego limitu, zgodnie z limitem i powyżej. Swoje badania biolodzy prowadzili zarówno w sezonie wiosenno-letnim jak i jesienno-zimowym, by sprawdzić jak reagują ptaki starsze i mające w związku z tym większe doświadczenie, jak i ptaki młode. Zbadali w sumie reakcje ponad 20 gatunków ptaków, koncentrując się na trzech najczęściej pojawiających się przy drogach: wronie czarnej (Corvus corone), wróblu zwyczajnym (Passer domesticus) i kosie zwyczajnym (Turdus merula).

Okazało się, że ptaki znacznie wcześniej reagowały odlotem na pojawienie się samochodu w rejonach drogi, gdzie są mniejsze ograniczenia prędkości: im większa dopuszczalna prędkość na danym fragmencie drogi, tym wcześniej reagowały ptaki na nadjeżdżający samochód. Na przykład na terenach, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 110 km/godzinę ptaki reagowały wcześniej niż na terenach, gdzie ograniczenie wynosi 90 km/godzinę - choć pozostałe warunki, takie jak ukształtowanie terenu, roślinność, były podobne. Ptaki mniejsze i zwinniejsze uciekały później niż ptaki większe i cięższe. Zaobserwowano też, że wcześniej ucieczką reagowały ptaki, które przystanęły na drodze niż te, które stały na poboczu.

O tym, że ptaki zmieniają swoje zachowania w reakcji na pojawienie się rozwoju cywilizacji wiadomo już z wcześniejszych badań innych biologów. Na przykład ptaki zamieszkujące tereny miejskie śpiewają używając wyższych tonów niż kuzyni ze wsi, po to, żeby przebić się przez miejski hałas, bądź zmieniają porę śpiewu, by uniknąć najbardziej hałaśliwych godzin. Ptaki w miastach spokojniej reagują na człowieka i pozwalają na mniejszy dystans niż ptaki na terenach, gdzie ludzi jest mniej.

Autorzy artykułu w Biology Letters podkreślili, że konieczne są dalsze studia nad zachowaniem ptaków. Wskazali, że analiza umiejętności dostosowawczych ptaków i ich reakcji na ruch samochodów przyda się w działaniach na rzecz ochrony ptasich populacji. 

(jad)