Właściwa rehabilitacja sprawia, że sparaliżowane szczury odzyskują umiejętność chwytania. O sukcesie nowej metody terapii skutków udaru mózgu, czy uszkodzeń rdzenia kręgowego piszą na łamach czasopisma "Science" naukowcy z Uniwersytetów w Zurychu i Heidelbergu oraz Politechniki Federalnej w Zurychu. Ich badania pokazały, że zwierzęta mogą odzyskać nawet 85 procent sprawności ruchowej.

Szwajcarscy i niemieccy naukowcy przekonują, że zwierzęta, które doznały paraliżu są w stanie w dużym stopniu odzyskać sprawność jeśli ich terapia przebiega we właściwej kolejności. Najwięcej pożytku daje odłożenie rehabilitacji ruchowej i rozpoczęcie leczenia od podawania środków wspierających odbudowę połączeń nerwowych.

U badanych szczurów wywołano udar mózgu i paraliż jednej strony ciała. Podawano im potem przeciwciała blokujące działanie tak zwanych białek Nogo, które są składnikiem osłonek mielinowych włókien nerwowych i hamują ich odtwarzanie. Po zablokowaniu ich działania, neurony w uszkodzonych obszarach mózgu, czy rdzenia kręgowego zaczynają się odbudowywać i tworzą nowe połączenia ze zdrową tkanką.

U części szczurów, równocześnie z podawaniem leków wprowadzano ćwiczenia rehabilitacyjne. U pozostałych, rehabilitację zaczynano później. Wyniki były zaskakujące. U zwierząt, u których rehabilitację odłożono, nastąpiła potem bardzo wyraźna poprawa, odzyskiwały nawet 85 procent zdolności motorycznych. Gdy ćwiczenia wprowadzono równocześnie z podawaniem immunoterapii, skutki były znacznie słabsze i zdolność chwytania pozostawała na bardzo niskim poziomie.

Wygląda na to, że sukces terapii zależy od umiejętnego połączenia dawki leków i czasu wprowadzenia ćwiczeń fizycznych. Najpierw dochodzi do odtworzenia się połączeń nerwowych, omijających uszkodzone fragmenty, potem ćwiczenia pomagają te połączenia wzmocnić i ustabilizować.