Przepłynęła wpław Kanał La Manche, od 30 lat jest nauczycielem, uczy pływania w szkole specjalnej... To wszystko jednak nic w porównaniu z przeszkodami w walce o tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Teresy Zarzeczańska w 1975 roku samotnie przepłynęła wpław Kanał La Manche. Jak sama przyznaje, tamto dokonanie było jednak łatwiejsze niż uzyskanie tytułu. Kuratorium wytyka kobiecie brak jednego szkolenia, które unieważnia wszystkie wcześniejsze awanse.

W placówce specjalnej nie wystarczy mieć kwalifikacje do nauczania. Trzeba jeszcze mieć specjalistyczne kwalifikacje, w tym wypadku chodziło o tzw. oligotrenopedagogikę - mówi Apolinary Koszlajda, wielkopolski kurator oświaty. W efekcie doświadczona pedagog - według dokumentów – prawdopodobnie będzie stażystką.