Krokiem poloneza na sto dni przed maturą - tak jest z reguły, ale nie w tym roku i nie w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Uczniowie sami zrezygnowali ze studniówki. Twierdzą, że nie stać ich na bal.

Decyzja, by zrezygnować ze studniówki nie była jednogłośna. Ale tych, którzy chcieli się bawić – było zdecydowanie za mało; po kilka osób na klasę. Decyzja jest już ostateczna, liczne negocjacje nie przyniosły żadnych efektów. A wszystko z powodu braku solidarności - mówią uczniowie.

Sytuacja materialna większości uczniów jest rzeczywiście bardzo trudna – wyjaśnia dyrektor szkoły, Wincenty Maciejewski. Młodzież pochodzi bowiem z terenów wiejskich i byłych zakładów rolnych.

W niektórych klasach odbędą się więc spotkania, taka namiastka studniówki. Jednak słynny polonez nie zostanie odtańczony…