Do 31-szego sierpnia pielęgniarki zawiesiły protest - poinformowała

szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Bożena Banachowicz. Siostry były w sporze zbiorowym ze swoimi

pracodawcami od ponad 50 dni. Decyzję o zawieszeniu protestu

podjął Zarząd Krajowy związku, który obradował w Warszawie.

Bożena Banachowicz podkreśla, że negocjacje sióstr z rządem muszą zakończyć

się w ciągu około miesiąca. Jeżeli rząd nie zmieści się w tym terminie,

rozmowy zostaną zerwane. "Wtedy od 1-szego września wznowimy protest i

odejdziemy od łóżek pacjentów" - zapowiada Banachowicz.