Badania naukowców z Uniwersytetu w Birmingham pokazały, że gen DAF-16 ma istotne znaczenie dla szybkości procesu starzenia się i określenia średniej długości życia nicienia z gatunku Caenorhabditis elegans - popularnego obiektu badań laboratoryjnych. Większa aktywność tego genu wiąże się zwykle z wolniejszym starzeniem się i większą odpornością organizmu na czynniki zewnętrzne. Co ważne, gen występuje u licznych zwierząt, a także u ludzi.

Stąd obserwacje prowadzone na tym prostym organizmie, którego kod DNA zawiera zaledwie 13,5 tysiąca genów, mogą mieć duże znaczenie dla badań procesów starzenia się i ewentualnego zapobiegania związanym z nim chorobom u człowieka.

Naukowcy zamierzają teraz zbadać, jak DAF-16 modyfikuje działanie innych genów istotnych dla tych procesów.