Polscy naukowcy z kilku ośrodków naukowych uczestniczą w prowadzonym w Japonii eksperymencie T2K, który może pomóc w odkryciu jednej z zagadek Wszechświata. Jak już informowaliśmy - zaobserwowano tam spontaniczne przemiany, które zachodzą między różnymi rodzajami neutrin - najlżejszych dotychczas poznanych cząstek materii.

Posłuchaj rozmowy Grzegorza Jasińskiego z profesor Agnieszką Zalewską z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - cz. 1

Posłuchaj rozmowy Grzegorza Jasińskiego z profesor Agnieszką Zalewską z IFJ PAN - cz. 2

Posłuchaj rozmowy Grzegorza Jasińskiego z doktorem Markiem Stodulskim, doktor Anną Dąbrowską i magister Marcelą Batkiewicz z IFJ PAN w Krakowie

Ich analiza może pomóc wyjaśnić, dlaczego we Wszechświecie obserwujemy głównie materię, a nie ma antymaterii, mimo że w Wielkim Wybuchu powstało tyle samo jednego i drugiego.

W budowie aparatury pomiarowej i eksperymentach uczestniczyli badacze z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. To w sumie około 30 z blisko 500 osób zaangażowanych w projekt T2K. Polska grupa miała istotny wkład w projektowanie, budowę i instalację elementów układu detektorów badających wiązkę neutrin. Polacy uczestniczą też w zbieraniu i analizie danych pomiarowych, przygotowują oprogramowanie i testują układy elektroniczne.