Wiele wskazuje na to, że Mikołaj Kopernik miał jeszcze jednego brata, o którym wiedza nie dotrwała do naszych czasów. Twierdzą tak naukowcy, badający drzewo genealogiczne astronoma. Prawdopodobnie ów najstarszy z braci nosił imię Łukasz. Dotąd wiadomo było, że Mikołaj Kopernik miał starszego brata Andrzeja i dwie siostry: Barbarę i Katarzynę.

Po śmierci ojca Barbara wstąpiła do zakonu benedyktynek i przeniosła się do klasztoru w Chełmnie, gdzie została ksienią. Prawdopodobnie w klasztorze tym znalazła na starość schronienie także matka Kopernika. Druga siostra astronoma - Katarzyna - wyszła za mąż za osiadłego w Toruniu kupca z Krakowa. Natomiast bracia Andrzej i Mikołaj wyruszyli na studia do Krakowa.

O najstarszym, domniemanym bracie nie wiadomo nic prócz tego, że powinien mieć na imię Łukasz, bo taka była tradycja w rodzinie Koperników. Najstarszy syn zawsze otrzymywał imię po swoim ojczystym dziadku - w tym przypadku po Łukaszu - wyjaśnia Joanna Jendrzejewska z UMK w Toruniu. W rodzinie Mikołaja Kopernika brakuje nam tego Łukasza. Imię najstarszego brata Mikołaja, a więc "Andrzej", wywodzi się z rodziny matki. We wcześniejszych liniach genealogicznych tej rodziny ewidentnie widać, że najstarszy syn otrzymuje imię po dziadku. Podobnie jest w przypadku córek - tam mamy następujące po sobie: Barbary, Krystyny i Barbary. Można założyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że ten jeszcze starszy syn był, ale być może zmarł w bardzo wczesnym wieku - mówi badaczka.

Jendrzejewska wraz z Anną Stachowską od kilku lat śledzą drzewo genealogiczne rodziny Mikołaja Kopernika, aby odnaleźć jego krewnych. Chodzi o znalezienie materiału genetycznego, który można by porównać z kodem DNA wyodrębnionym z czaszki znalezionej w 2005 roku w katedrze we Fromborku, która - jak przypuszczają naukowcy - należała do wielkiego astronoma. Takie porównanie mogłoby ostatecznie rozstrzygnąć, czy czaszka należała do Kopernika, czy - jak twierdzą oponenci - do innej osoby.